Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Konflikten måste lösas”

Nu är undersökningen av arbetsmiljön på kommunkontoret i Hofors klar. Företagshälsovårdens bedömning är att det finns omfattande problem och föreslår därför fortsatta stödsamtal för de medarbetare som önskar.

Annons

Det var sent i våras som kommunledningen fattade beslut om att låta göra en genomgripande undersökning av den psykosociala arbetsmiljön på plan tre i kommunhuset.

Företagshälsovården har genomfört djupintervjuer med 17 medarbetare och den stress, oro och brist på gemenskap som det funnits tecken på visade sig vara utbredd.

Många tycker att de har en god stämning bland de närmaste medarbetarna, men att det bildats olika läger på plan tre.

”Ingen gemenskap, bara i små grupper”, menar någon och de flesta kommentarerna pekar att samma håll. ”Vi är ingen arbetsgrupp med de andra på plan tre”, menar en annan.

En samstämmig bild är att det är en infekterad stämning på plan tre som vissa upplever som hotfull.

Bakgrunden till undersökningen var påtryckningar från tjänstemannafacket där flera medlemmar uttryckt att de känner sig stressade och oroliga i tjänstemannen Pär Åslunds närvaro. Han själv känner sig kränkt och särbehandlad.

I företagshälsans intervjuer har flera svarat att de eller andra medarbetare är utsatta för mobbning. Den långvariga konflikten mellan Pär Åslund och kommunledningen tas upp av så gott som samtliga.

”Alla vet om situationen men ingen pratar om den vilket leder till en obehaglig stämning”, menar en tjänsteman.

Företagshälsan slår fast att de infekterade relationerna generellt påverkar arbetsmiljön negativt. De konstaterar också att de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit inte löst problemet och nu vill man att en handlingsplan upprättas och hänvisar till arbetsmiljölagen.

Vid en inspektion som Arbetsmiljöverket nyligen gjorde i den berörda delen av kommunhuset konstaterades att arbetsgivaren inte bryter mot lagen.

I företagshälsans rapport fanns det även annat som behöver förbättras för att öka trivseln på plan tre i kommunhuset. Bland annat upplever många att de har för stor arbetsbörda och flera efterlyser tydligare struktur och information från ledningen.

Mer läsning

Annons