Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läs hela pressmeddelandet från Ovako här


Pressmeddelande skickat från Ovako 09.00:

Ovakos omstruktureringsprogram 2015-2017
Ovako planerar att implementera ett omstruktureringsprogram för att anpassa verksamheten till nuvarande och förväntade efterfrågan. Programmet berör 300 medarbetare. Den årliga kostnadsbesparingen för programmet i sin helhet uppskattas till 45 MEUR, med full effekt från 2018. Förhandlingar med lokala fackförbund inleds omgående.

Annons

- Vi verkar på en marknad som under de kommande tre åren förväntas ha låg tillväxt. Den europeiska produktionskapaciteten för komponentstål är anpassad efter 2007 års marknadstopp, vilket också återspeglas hos Ovako i form av överkapacitet. På lång sikt är det här en ohållbar situation. Vi har därför beslutat att agera nu i syfte att minska kostnaderna och skapa framtida uthållighet, säger Tom Erixon, vd och koncernchef på Ovako.

Omstruktureringsprogrammet planeras att implementeras under de kommande två åren. Det omfattar förändringar inom hela koncernen. De huvudsakliga strukturella initiativen är:

·Stänga valsverket i Hällefors och flytta produktionsvolymerna till andra Ovako-enheter. Nedläggningen planeras vara klar sommaren 2017.

·Stänga produktions- och distributionsenheten i Forsbacka och flytta tillverkningsvolymerna till andra Ovako-enheter. Nedläggningen planeras vara klar under 2016.

·Stänga distributionscentret i Turenki och konsolidera Ovakos distribution i Finland till den nyligen förvärvade anläggningen i Tammerfors. Nedläggningen planeras vara klar under 2016.

·Gå från fyra till tre skift i stål- och valsverket i Hofors, med start den 1 december. Som tidigare kommunicerats kommer en övergång till 3-skift i rörverket i Hofors ske under fjärde kvartalet 2015.

Omstruktureringsprogrammet omfattar även fortsatt fokus på ständiga förbättringar inom produktion, administration och inköp i hela koncernen. Detaljerad planering av implementeringen samt förhandlingar med lokala fackliga organisationer inleds omgående.

- Vi är naturligtvis oroade över de effekter som detta kommer att medföra för de samhällen som vi är verksamma i. Vi kommer att stötta våra medarbetare till att hitta nya jobb i möjligaste mån, avslutar Tom Erixon.

Programmet i sin helhet omfattar kostnadsbesparingar på 45 MEUR årligen. 300 medarbetare berörs och en nettominskning med 250 i koncernen. Programmet genomförs under två år med full effekt från 2018. Omstruktureringskostnaden uppskattas till 10 MEUR. Därutöver tillkommer investeringar på ca 10 MEUR för att anpassa produktionsanläggningarna, vilket hanteras inom normala investeringsnivåer.

Ovakos befintliga produktutbud till kunder påverkas inte utan bibehålls såväl under som efter övergången. Trots utmanande marknadsförutsättningar var efterfrågan under tredje kvartalet något högre än motsvarande kvartal föregående år vilket är i linje med förväntningarna som presenterades i Ovakos rapport för det andra kvartalet. Ovako släpper rapporten för tredje kvartalet den 3 november 2015.

Mer läsning

Annons