Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rondeller för bättre trafiksäkerhet?

/
  • RONDELL? En rondell vid infarten mot centrum och ny infart till stationen är planen. Den gamla infarten till södra parkeringen stängs och ersätts av en ny, och 272:an avsmalas.Foto: Josefin Nygren

Trafiksäkerheten vid stationsområdet måste förbättras. Nu finns ett förslag på att anlägga två rondeller, för att få ner hastigheten och göra infarterna säkrare.

Frågan är bara vem som ska betala.

Annons

Förslaget finns med i en ny förstudie kring den andra etappen i projektet ”Grön station”. Där lyfts en lång rad åtgärder fram, som skulle förbättra området kring järnvägsstationen. Bland de största åtgärderna finns de två rondellerna.

Den ena skulle vara placerad vid infarten mot centrum, den andra söder om bron över Testeboån. Bo Lindblad, teknisk chef, tycker att just rondellerna är en av de viktigaste delarna i förstudien.

– Det skulle få ner hastigheten på den här sträckan. Att säkerställa övergångsställen eller passager för gångtrafikanter i norra och södra delen är också viktigt, och att förbättra skyltningen och parkeringssituationen, säger han.

Kostsam förändring

En del av förändringarna är det kommunen som måste stå för. För andra, som rondellerna, är det Vägverket som är huvudman. Trots att det handlar om en ganska kostsam förändring tror Lindblad att det finns en stor chans att rondellerna blir verklighet.

– Frågan är när. Kommunen har ingen större plånbok och inte Vägverket heller. Men en möjlighet är att göra som i en del andra kommuner och få till någon typ av gemensam finansiering. Tittar man på trafiksäkerheten kan samhället spara både pengar och lidande på att bygga om så att det inte sker några olyckor.

Bland de övriga förslagen finns nya grönytor, gångvägar, trottoarer, flera parkeringsplatser och ett nytt cykelställ med tak och belysning.

– Vi har ganska mycket skadegörelse på cyklar där i dag så det är också något vi måste titta på.

En vägtunnel under järnvägen finns också med i förstudien – men där beror enligt Lindblad mycket på Banverket och deras planer på ett eventuellt dubbelspår genom Ockelbo.

Den första etappen av projektet ”Grön station” bestod bland annat av en ny vänthall, ett vindskydd med tak och nya planteringar och grönområden runt stationshuset. De första stegen i etapp två kommer sannolikt inte att tas förrän 2011.

Mer läsning

Annons