Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska Ockelbos skolor bli bland de bästa i landet

Skolresultaten i Ockelbo kommun är låga jämfört med i andra kommuner. Nu har kommunen tagit fram en handlingsplan för hur kunskapsresultaten i grundskolan ska förbättras.

Annons

På Sveriges kommuner och landstings rankinglista för år 2010 hamnade Ockelbo på plats 283 av landets 290 kommuner. I rankningen för år 2011 hamnade Ockelbo på plats 229.

– Resultatet har förbättrats, men vi har en bra bit kvar innan vi kan vara nöjda, säger Lotta Wennlund, skolchef i Ockelbo kommun.

På kommunfullmäktige 2 maj beslutades att ett av Ockelbo kommuns kommunövergripande mål ska vara att år 2014 ska skolresultaten i kommunen vara bland de 50 bästa i landet.

– Det här är ett inspirerande mål, jag tror absolut att vi med förenade krafter kan nå dit, säger Lotta Wennlund.

I handlingsplanen finns en rad åtgärder som kommer att genomföras för att förbättra skolresultaten.

– Vi måste bli bättre på att följa upp hur det går för varje elev och se till att de når upp till kunskapsmålen och ge dem den hjälp de behöver för att nå dit. Då är det viktigt att den pedagogiska planeringen är förankrad i läroplanen, att undervisningen är kopplad till de kunskapsmål som finns, säger Lotta Wennlund.

En viktig del i det arbetet är att förankra den nya läroplanen som träder i kraft i höst i undervisningen och det arbetet pågår. Och annan del i det arbetet är att under år 2011 och år 2012 kommer alla pedagoger i grundskolan att delta i ett utvecklingsprojekt om IUP-processen och i en metod som heter Lokal pedagogisk planering. Lokal pedagogisk planering innebär att läraren gör det tydligt vad eleven förväntas lära sig, hur lärandet går till och hur kunskaperna kommer att bedömas. IUP står för En individuell utvecklingsplan och är en plan som är ett stöd för elevens lärande.

En annan åtgärd är att all personal inom förskola och skola ska öka sin kompetens inom it och kommer att få en utbildning inom digital text, ljud- och bildhantering. Kommunen håller på och ser över lärarnas behörighet för olika ämnen, så att elever ska undervisas med lärare med rätt behörighet för årskursen. Det här görs för att från år 2012 införs lärarlegitimationer i Sverige.

En annan åtgärd i handlingsplanen är att kommunen sedan hösten 2010 har nätverk i engelska och matematik. Där personal från olika skolor i kommunen utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Mer läsning

Annons