Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Wij förskola är i behov av rust

/
  • Wij förskola kan komma att renoveras, byggas ut eller att det byggs en helt ny förskola. En utredning är gjord.

En utredning om Wij förskolas framtida byggnader är gjord. Lokalerna är gamla och slitna både ut och invändigt.

Annons

En styrgrupp har haft i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut hur man ska gå vidare med Wij förskolas lokaler. De tittar på för och nackdelar med de olika förslagen. De är nu klara och har skickat utredningen vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

– Wij förskola är i stort behov av totalrenovering, säger Pia Holmström förskolechef.

Lokalerna är mycket slitna. Flera delar är inte restaurerade sedan starten 1977 och stora åtgärder behövs.

Styrgruppen hade dessa tre förslag att utreda.

Bygga ut Wij Förskola med två avdelningar på Härdvägen, och flytta dit avdelningarna Mumin och Smultronet. Kostnad cirka 19,2 miljoner kronor.

Bygga om Rabo skola och anpassa den till förskola. Kostnad cirka 17,2 miljoner kronor.

Bygga en ny förskola för fem avdelningar. Kostnad cirka 24,8 miljoner kronor.

En tänkbar plats att bygga den på kan vara vid åkern vid Wij trädgårdar nedanför arkivkullen, står det i utredningen.

Att riva Rabo och bygga en helt ny förskola på platsen kan också vara ett alternativ. Men där har det uppkommit fler intressenter av byggnaden så som vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten som båda är i stort behov av lokaler.

Denna utredning görs för att förena Wij förskola, så att allt hamnar under samma tak. Där ser man vinsterna i att kunna samutnyttja resurserna effektivare.

– Jag har tittat på verksamhetsperspektivet i de olika förslagen. Att bygga en helt ny förskola är för förskolan det bästa alternativet. Då finns möjlighet att anpassa lokaler utifrån läroplanens mål och framtida lärande miljöer, säger Pia Holmström förskolechef.

Wij förskola har fem avdelningar, Saltkråkan, Hattstugan och Bullerbyn samt avdelningarna Mumin och Smultronet som är två friliggande avdelningar i ett bostadsområde intill.

Mer läsning

Annons