Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många blir utan personliga assistenter

/

Cirka 25 personer i Sandviken mister sin rätt till personlig assistans enligt LSS-kommitténs förslag.
Ett 40-tal personer blir av med sin ledsagarservice.

Annons

– Men redan i dag märker vi att det blir allt restriktivare bedömningar, säger socialchefen Peter Olofsson.

Den parlamentariskt tillsatta LSS-kommittén har lagt ett förslag till riksdagen om hur rättighetslagen för funktionshindrade ska anpassas så att statens kostnader sänks och att alla blir lika behandlade oavsett bostadsort.

Huvudspåret är att staten ska ta över hela huvudmannaskapet för personlig assistans samtidigt som kommunerna får behålla ansvaret för andra insatser.

Handikappomsorgsförvaltningen har undersökt konsekvenserna för dem som bor i Sandviken. Åtta-tio personer beräknas mista sin rätt till personlig assistans eftersom de har så omfattande funktionshinder att de, enligt förslaget till lagändringen, inte anses kunna leva ett normalt liv i egen bostad med hjälp av assistenter. Personerna hänvisas i stället till gruppboenden.

– Vi får redan nu börja förbereda oss på att starta två nya gruppboenden för en kostnad på cirka 10 miljoner kronor per år, säger Patrik Häljeryd (S), handikappomsorgsnämndens ordförande.

Ytterligare 15 personer är i dag beviljade så få timmar att även de mister rätten till assistans. I stället hänvisas de till en ny LSS-insats med personlig service i hemmet som påminner om äldreomsorgens hemtjänst.

Den nuvarande ledsagarservicen för funktionshindrade som behöver hjälp med att exempelvis ta sig till aktiviteter försvinner. Ett 40-tal Sandvikenbor berörs. Även de får i fortsättningen begära hjälp enligt den nya, hemtjänstliknande insatsen.

Staten räknar med att minska sina kostnader med 3 miljarder kronor genom att efter lagändringen bevilja färre assistanstimmar. Men inom handikappomsorgen i Sandviken har man uppfattningen att den processen redan inletts genom allt mer restriktiva bedömningar av Försäkringskassan.

– Vi har personer som tidigare varit beviljade 60 timmar som nu får nöja sig med 40 fast de har samma funktionsnedsättningar, konstaterar chefshandläggaren Ingela Söderling.

På frågan om förslaget till ny LSS är bra eller dåligt svarar Patrik Häljeryd:

– Det är en okej förändring förutsatt att staten finansierar förändringarna fullt ut.

Mer läsning

Annons