Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya riktlinjer för extraknäckare i Sandviken Kommun

Fem anställda vid Sandvikens kommun driver egna företag som vid ett flertal tillfällen har gjort affärer med kommunen.
Det avslöjas i en granskning som kommunens revisorer beställt.
Revisorerna betecknar förhållandet som olämpligt och efterlyser nu tydligare riktlinjer och rutiner för bisysslor.

Annons

Många chefer och andra anställda inom Sandvikens kommun extraknäcker i egna firmor och bolag vid sidan om sina arbeten inom kommunen.

Kommunrevisionen gav revisorer från Öhrlings i uppdrag att gå igenom Bolagverkets register för att ta reda på hur många av 670 speciellt utvalda kommunanställda med attesträtter som också figurerar i privata företag och firmor.

Det visade sig att 165 var involverade i något företag som ägare eller styrelseledamot.

Vid en kontroll av kommunens egen fakturering visade det sig att 24 av de extraknäckande anställdas företag någon gång under 2008 hade fakturerat Sandvikens kommun.

Ingen av fakturorna var dock attesterade av den extraknäckande kommuntjänstemannen själv.

Det finns alltså ingen person som gjort affärer direkt med sig själv.

– Det har inte förekommit några oegentligheter utifrån det vi sett, konstaterar Jan Hiller, ordförande för kommunrevisionen.

Av de 24 anställda vars företag fakturerat kommunen var det fem som visat sig ha gjort affärer med arbetsgivaren vid flera tillfällen.

I tre fall handlar det om försäljning av tjänster och i två fall om försäljning eller uthyrning av produkter.

– Det betraktar vi som olämpligt eftersom det kan uppstå misstankar om att de här personerna blivit gynnade, säger Jan Hiller.

Enligt lagen om offentlig anställning råder det förbud mot bisysslor som kan skada förtroendet för anställda i kommuner eller landsting.

Men revisorerna tycker att Sandvikens kommun även borde ha egna rutiner som säkerställer att lagen tillämpas i praktiken.

Sådana rutiner är också på väg att tas fram.

Enligt personalchefen Maria Östgren-Forsberg var det på gång redan innan revisorerna satte igång med sin granskning.

– Vi ska komplettera vår personalguide med information om vilka regler som gäller samt ta fram gemensamma blanketter för redovisning av bisysslor, berättar hon.

Maria Östgren-Forsberg hade i går inte hunnit få tillgång till mer utförliga uppgifter om de fem fallen som revisorerna betecknar som olämpliga och kunde därför inte kommentera dem.

Mer läsning

Annons