Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Partierna kräver politiska åtgärder

Det går en klar skiljelinje mellan höger- och vänsterpartier i synen på SMT:s neddragning.
Men gemensamt för båda sidor är att de kräver politiska åtgärder för att minska kommunens sårbarhet när en så dominerande arbetsgivare genomför effektiviseringar.

Annons

Folkpartiets och moderaternas företrädare i Sandviken vill se en politisk kraftsamling.
Ett långsiktigt arbete där företagande uppmuntras och där infrastrukturen medger inflyttning till kommunen är nödvändig, säger både Riita-Lisa Björk, m, och Per-Gunnar Kempe, fp.
– Naturligtvis är det allvarligt att 700 personer mister arbetet, men det rör sig om naturlig avgång. Det här kan betyda att vi inte får lika stor inflyttning framöver, säger Per-Gunnar Kempe.– Vi kan inte lägga alla ägg i en korg, vi får inte vara för beroende av Sandvik, men koncernledningen har gjort allt den kan. Det här har legat i luften länge, säger Riita-Lisa Björk.
Per-Gunnar Kempe har samma inställning.
– Kommunen måste ta tag i näringslivspolitiken och vi ska inte ha ett tillväxtkontor, de här frågorna ska ligga direkt under kommunstyrelsen. Alla partier måste ta ett steg för att vi ska kunna möta varandra, säger han.


En del av problemet ligger i att kommunledningen och Sandvik har haft en avog inställning till företagsetableringar i Sandviken, anser Per-Gunnar Kempe.
– De har samarbetat kring arbetskraften och har haft en avvisande inställning till andra stora företag. Sandvik vill inte konkurrera med andra om arbetskraften.
Samtidigt är han kritisk mot aktiemarknadens reaktion.
– Reaktionerna är våldsamma. SMT har gjort en vinst på 3,3 miljarder kronor och har en försäljning på 24 miljarder.
Karin Nilsson, v, är kritisk mot de stora neddragningarna.
– Det är många arbetstillfällen och varje arbetstillfälle är oerhört mycket värt.
SMT:s effektiviseringar och planerade produktionshöjningar innebär att okvalificerad arbetskraft rationaliseras bort. Karin Nilsson tycker sig se ett sorteringssamhälle växa fram.


– Två tredjedelar kommer med, men den tredje ställs utanför. Det handlar om att vinstmaximera på människors bekostnad, säger hon.
– Kommunen måste se till att det finns platser på komvux och bli aktivare gentemot mindre företag och göra lokala upphandlingar för att minska kommunens sårbarhet.
Politiska åtgärder
Riksdagsledamoten Raimo Pärssinen, s, är också inne på att politiska åtgärder krävs.
– Vi måste satsa på kompetenshöjning. Ett större samspel mellan företag och samhälle är nödvändigt, men regeringen gör ingenting, i stället skär den ned på komvux och minskar antalet högskoleplatser.
– Det blir tuffa tider för Sandviken och hela samhällsekonomin påverkas av neddragningarna, säger han.

Mer läsning

Annons