Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sandvikenborna missnöjda med kommunen

Sandvikenborna är mindre nöjda med sin kommun än folk i andra delar av landet. Det visar den stora medborgarundersökning som SCB gjort.

Man ger lågt betyg till bland annat gatuunderhåll, äldreomsorg, tillgången på bostäder och grundskolan.

Mer än var femte Sandvikenbo skulle avråda släkt och vänner från att flytta hit.

Annons

1 000 slumpvis utvalda Sandvikenbor har under hösten fått svara på en enkät om vad de tycker om sin kommun.

Frågorna handlade dels om hur kommunen i sin helhet är att bo i, dels hur de kommunala verksamheterna fungerar och i vilken utsträckning medborgarna känner att de har inflytande över de beslut som tas.

Resultatet visar att invånarna i Sandviken generellt är mer missnöjda än de som bor i de övriga 84 kommuner som deltagit i undersökningen.

Sämre arbetsmarknad

Sandvikenborna är bland annat mindre nöjda med tryggheten, bostadssituationen, grundskolan, äldreomsorgen, stödet till utsatta personer och underhåll av gator och vägar.

Man ser även negativt på arbetsmöjligheterna i kommunen, som får lägre betyg i år än tidigare gånger då Sandvikens kommun varit med i undersökningen.

Däremot är man mer nöjda än genomsnittet vad gäller fritidsaktiviteter, det kommersiella utbudet och utbildningsmöjligheter.

Svårt att påverka

På ett område – det som handlar om inflytande och möjligheter att påverka – får Sandvikens kommun klart underkänt. Betyget 36 på en 100-gradig skala.

Sandvikenborna tycker att det är svårt att komma i kontakt med politiker och tjänstemän. De anser inte att politikerna i tillräcklig utsträckning lyssnar på deras synpunkter och att de har dåliga möjligheter att påverka de beslut som tas.

Lite nöjdare är man med den information man får om kommunens verksamheter och viktiga ärenden.

Ska bättra sig

Kommundirektören Ann-Katrin Sundelius säger att kommunen nu ska arbeta på att förbättra de delar där betygen är sämre.

– Syftet med enkäten är ju just att få veta mer om vad Sandvikenborna tycker om sin kommun och sedan agera utifrån det. Vi måste bland annat se vad vi kan göra för att öka inflytandet, säger Ann-Katrin Sundelius.

När det gäller det låga betyget för tryggheten, påpekar hon, pågår till exempel ett projekt vad gäller Stadsparken, med bland annat bättre belysning och rensning av buskage.

Mer läsning

Annons