Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sandvikenbornas skuld ökar med 855 miljoner

Sandvikens kommunkoncern måste göra investeringar på nästan en halv miljard per år framåt 2015.

– Det kan bero på att Sandviken är en ung stad. Allt kommer på en gång när miljonprogram, VA-nät med mera nu måste rustas, sade kommunalrådet Peter Kärnström (S) i fullmäktige i går.

Annons

Kommunfullmäktige hann precis lägga förra månadens beslut om budget 2012 bakom sig innan det var dags att börja med 2013 års budget. Detta genom att fastställa det strategiskt viktiga dokumentet GPF (gemensamma planeringsförutsättningar).

Ett uppseendeväckande inslag i materialet är den investeringsvolymen som kommunen och de kommunägda bolagen nu flaggar för. Under perioden 2013-2015 föreslås investeringar på i genomsnitt 480 miljoner kronor.

Eftersom bara 195 miljoner kan självfinansieras med egna pengar innebär det att lånebehovet ökar med i snitt 285 kronor per år.

– På sikt får vi inte låna så här mycket pengar, varnade oppositionsrådet Riitta-Liisa Björk (M).

Trots oro för vad som ska hända med jobben på Sandvik vågar sig kommunfullmäktige på att i GPF:n räkna med fortsatt befolkningsökning. Men även om den prognosen slår in väntar några ekonomiskt tuffa år med sjunkande tillväxttakt och minskade skatteintäkter. Enligt GPF:n krävs det därför ”ökad effektivitet”, ”omfördelning” och ”ständiga förbättringar”. Eller i klartext: nedskärningar.

Sandbacka Park är enligt dokumentet ett prioriterat objekt. Behovet av fler byggnader nämns. Men nyckelfrågan om vem som ska bygga besvaras inte.

– Är det vi i kommunen, privata företag eller blir det en lösning med OPP (offentligt-privat partnerskap)? undrade oppositionsrådet Carl-Ewert Ohlsson (C) utan att kunna locka fram något besked.

Under rubriken ”utmaningar” nämns behovet av lösningar för alla unga människor som lever på försörjningsstöd och den kommunala gymnasieskolans förmåga att möta hård konkurrens och sjunkande elevantal.

Mer läsning

Annons