Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tekniksatsning ger resultat

Svenskundervisning för invandrare (SFI) är lågt prioriterat i kommunerna, visar Skolinspektionens granskning.

Men Sandviken är en av få kommuner som använder ny teknik som läsplattor, interaktiv skrivtavla och datorer i undervisningen.

Annons

Skolinspektionen har tittat på hur lagar och regler följs och hur arbetet med sfi bedrivs i 33 kommuner, bland annat Sandviken och Gävle, och två kommunalförbund.

Granskningen visar brister i planering, genomförande och uppföljning på de allra flesta håll i landet. Undervisningen är inte heller alltid anpassad efter de studerandes behov.

– SFI ska ge deltagarna viktiga redskap för att fungera som samhällsmedborgare. Tyvärr lever inte alla granskade verksamheter upp till det, säger Agneta Kristensson, utredare på Skolinspektionen.

Kan inte kombineras

I Sandviken har Skolinspektionen synpunkter på att kunskapsnämnden inte fattat beslut om antal undervisningstimmar per kurs, att betygskatalogen inte uppfyller kraven, samt att deltagarna inte kan kombinera SFI-studierna med annan utbildning.

Myndigheten anser också att kommunen behöver följa upp undervisningens resultat mer systematiskt och att lärarna i sin undervisning i högre grad bör utgå från elevernas egna intressen och erfarenheter.

Liknande kritik framförs även mot Gävles SFI.

Men allt är inte negativt, visar granskningen. Det är betydligt fler studerande i Sandviken, dubbelt så många, som når godkänt resultat i de inledande kurserna än i övriga Sverige.

– Det beror framför allt på att vi satsat mycket resurser på de som har störst behov, de lågutbildade, säger Agneta Winblad, rektor för SFI i Sandviken.

Får statliga pengar

Sandviken är en av 13 försökskommuner i Sverige som ingått i ett projekt med så kallad SFI-bonus. Det innebär bland annat att kommunen fått en halv miljon kronor i statliga pengar för att höja kvalitén på undervisningen.

– Vi har använt pengarna dels till inköp av it, datorer och läsplattor, dels till att öka lärartätheten. Och det här har gett resultat, berättar Agneta Winblad.

Ungefär 40 procent av de 323 eleverna som i dag läser SFI i Sandviken har gått mindre än sex år i skolan. Flera kan inte läsa och skriva.

– Då är datorer med talsynteser och ljudande tangentbord ovärderliga.

De studerande i Sandviken får även fler undervisningstimmar än riksgenomsnittet.

– Man får gå på SFI i tre år här, det har politikerna bestämt. Det betyder att vi inte behöver hetsa eleverna, säger Agneta Winblad.

Mer läsning

Annons