Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Andra provtagningen i Gavleån gav inga tydliga svar

Den andra omgången av kommunens vattenprovtagningar i Gavleån gav inga tydliga svar. Vissa ställen hade lägre halter av tarmbakterier än i somras och några hade avsevärt mycket högre.
– Lundbäcken och övre delen av Valsjöbäcken hade väldigt höga bakteriehalter, säger miljöutredare Maria Höjer.

Annons

29 september utförde kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning en ny omgång av prover på Gavleåns vattenkvalitet. Samma 18 platser i Gavleån och sex platser i bäckar som rinner ut i ån användes som vid den första provtagningen i juni.

I den första omgången visade resultaten att åvattnet förorenas med tarmbakterier, framför allt på sträckan mellan Tolvfors och Boulognern. Därför hade provtagningen utökats med några prover på det vatten som kommer från sjukhusområdet. De visade dock inga höga värden.

Generellt visar proverna i september ett bättre resultat än de som tog i somras. Proverna vid Lundbäckens mynning i Gavleån och de övre delarna av Kungsbäcken/Valsjöbäcken visade dock högre bakterievärden den här gången. Miljökontoret ska nu gå vidare och utreda lantbruk, miljöfarliga verksamheter och enskilda avlopp runt de flödena.

Även Sätrabäcken hade höga bakteriehalter, liksom provet i Gavleån vid Gustavs bro. Framför allt det sistnämnda förbryllar kommunen, eftersom värdena är betydligt bättre både uppströms och nedströms.

Resultaten av de kemiska prover som också togs är inte klara än, utan väntas först i nästa vecka. De proverna mäter halterna av kväve och fosfor och ger svar på graden av övergödning i Gavleån.

– Vi vill gärna invänta proverna på övergödning och knyta ihop allt innan vi kan dra några slutsatser, säger Maria Höjer.

Annons