Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barn i familjehem ska få extra stöd i skolan

/
  • LJUSET I MÖRKRET. Bättre skolstöd kan öka möjligheterna för familjehemsplacerade barn att lyckas i livet. Psykologen Cecilia Wändell är en av de drivande krafterna bakom Gävle kommuns nya projekt Skolfam.

Barn som växer upp i fosterhem har en kraftigt ökad risk för allvarlig kriminalitet, bidragsberoende, missbruk och självmord.

Dåliga skolprestationer pekas ut som den största boven i dramat.

Nu har Gävle kommun inlett ett projekt där barnen kartläggs och får särskilt stöd i skolan.

Annons

Projektet Skolfam är treårigt och målet är att det nya arbetssättet sedan ska byggas in i ordinarie verksamhet. Inspirationen kommer från Helsingborg, som under 2005–2008 använt sig av modellen för att hjälpa barn att klara skolan bättre. Resultaten har varit goda.

Både Helsingborgsprojektet och Gävleprojektet bygger till stor del på forskning av Bo Vinnerljung, professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Mörk framtid
Den kunskap som i dag finns inom området ger en mörk bild av familjehemsbarnens framtid. Risken för att hamna i allvarlig kriminalitet är mer än sju gånger så hög och nära tio gånger fler än de som inte bott i familjehem visar sig senare i livet vara i behov av socialbidrag.

– Det är en ganska dyster läsning, säger psykologen Cecilia Wändell, som tillsammans med specialpedagogen Kerstin Sandberg och Lars Lodin vid familjehemsgruppen leder projektet i Gävle.

Studier visar att familjehemsplacerade barn oftare än andra barn klarar skolan dåligt – trots att de i genomsnitt är normalbegåvade.

Skolan oerhört viktig
Fosterföräldrar, socialarbetare och lärare har ofta låga förväntningar på barnen och undervärderar problemen med kunskapsluckor. Samtidigt finns det ett mycket starkt samband mellan skolmisslyckanden och hur det går för barnen senare i livet.

Därför vill Gävle kommun liksom Helsingborg lägga åtgärderna inom skolan.

Satsningen har inletts under hösten och omfattar till en början 25 barn i åldrarna 7–13 år. De kartläggs via psykologiska och pedagogiska test.

Samtliga ska sedan få systematiskt stöd i skolarbetet.

Under det tredje projektåret görs en andra testomgång för att utröna vilken effekt åtgärderna har haft.

Även familjehemsföräldrarna kommer att få information om hur de kan stötta barnen i skolan.

– I Helsingborg har det skett anmärkningsvärda höjningar i de pedagogiska testerna och trots att mätningarna av begåvning brukar visa stabila resultat över tid har även dessa höjts, säger Cecilia Wändell.

Mer läsning

Annons