Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barn som far illa får dåligt stöd i Gävle

/
  • måste åtgärdas. Utredaren Agneta Morelli (mitten) har efter fyra månaders kartläggning sett att det finns brister i Gävle kommuns sätt att samverka kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att göra det. Ordförande i socialnämnden, Maritha Johansson (V), och socialchef Christin Hemborg (till höger), kommenterade utredningen.

Gävle kommun brister i samverkan kring barn som far illa. Det visar en ny utredning som också ger förslag på hur Gävle kan bli bättre.
– Vi behöver komma in tidigare och ge familjer hjälp för att minska antalet placeringar, säger Christine Hemborg, socialchef i Gävle.

Annons

Att barn och ungdomar far illa kan exempelvis bero på att föräldrarna missbrukar alkohol eller droger, är psykiskt sjuka eller att barnet mobbas i skolan. Oavsett anledning kan familjen behöva stöd och hjälp från flera olika håll; skolan, socialtjänsten, polisen och vården.

Enligt utredaren Agneta Morelli finns det bra exempel på samverkan i Gävle kommun, men överlag är det bristfälligt och ofullständigt.

– Det finns former som inte fungerar så väl. Man kanske inte dokumenterar eller så har man inte så mycket samverkan och därför blir det fragmentariskt och spretigt. Det har sagts att det fungerar som öar, men man har ingen helhet, säger hon.

Agneta Morelli konstaterar att det finns mest samverkan kring äldre barn och ungdomar och sena åtgärder när ett barn eller en ungdom redan har hamnat i problem. Flera intervjuade uppger att samverkan är personbundet och hänger ihop med enskilda personers kontaktnät. Sekretess och socialtjänstens tillgänglighet nämns som hinder.

Socialchefen Christine Hemborg säger att socialtjänsten måste ta till sig av kritiken. Hon välkomnar rapporten och vill gärna se mer samverkan och tidiga insatser till familjer för att undvika placeringar.

– Vi vet ju att kan man hjälpa barn och ungdomar att växa upp med sina föräldrar är det bättre, säger hon.

Utredning har beställts av kommunstyrelsen. Målet är minska antalet placeringar av barn i familjehem och HVB-hem som kostar socialnämnden 47 respektive 34,4 miljoner kronor per år.

De goda exempel som lyfts fram är Brottsförebyggarna i Gävle, Familjecentralen i Andersberg och Grinden som är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som upplevt missbruk, psykisk sjukdom eller våld i familjen.

Utredaren föreslår att Gävle, precis som Västerås och Umeå har gjort, ska avsätta speciella resurser för att arbeta med samverkan kring barn och ungdomar. Hon menar att det krävs en koordinator som får utveckla strukturen.

– Det kräver tid och resurser, det måste göra det, det finns inga genvägar, säger Agneta Morelli.

Annons