Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borgarskolans rektor måste åtgärda brister

Borgarskolan får kritik på flera punkter efter Skolinspektionens tillsynsbesök i höstas. Gävle kommun måste nu åtgärda bristerna senast 22 mars.

Annons

Skolinspektionen konstaterar efter sitt tillsynsbesök på Borgarskolan 23–25 november att det råder en god stämning och bra relationer mellan elever och lärare på skolan. Det är också en trygg atmosfär och skolan har ett tydligt fokus på att eleverna ska klara sin utbildning.

Men samtidigt finns många brister, som att lärarna inte ger alla elever den ledning och stimulans de behöver i undervisningen, att eleverna inte ges ett aktivt inflytande över utbildningen och att det inte finns något målinriktat arbete mot kränkande behandling.

Skolinspektionen anser även att rektorn brister i ansvar som pedagogisk ledare och inte verkar för att utbildningen utvecklas.

Flera av bristerna är sådana som finns kvar sedan den senaste tillsynen 2005. Gävle kommun måste nu senast 22 mars lämna skriftliga svar på vad man har gjort för att åtgärda bristerna.

Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle kommun under hösten 2011 och våren 2012. Vid tillsynen besöker myndigheten samtliga skolenheter i kommunen.

Mer läsning

Annons