Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brist på vatten i kraftverksdammarna

Annons

Brist på vatten i kraftverksdammarna l Växt- och djurliv hotas

En studie från Länsstyrelsen Gävleborg visar att endast 16 av de 142 kraftverksdammar som har undersökts i Gävleborgs län, släpper förbi tillräckligt med vatten för att växter och djur ska kunna leva på området.

– Ett stort problem, som det krävs omprövningar i miljödomstolen för, säger Jan- Åke Johansson, chef för länsstyrelsens miljöanalysenhet.

På flera håll i länet sker snabba förändringar i vattendragens vattennivåer, vilket får allvarliga konskevenser för djur- och växtriket menar Jan- Åke Johansson:

– De snabba förändringarna i vattendragen gör att fiskar, bottenlevande djur och växter har svårt att anpassa sig och överleva, säger han.

Det regionala miljömålet för 2010 som handlar om att 50 procent av alla kraftverk och dammar ska ha en godkänd mininivå för vattenföring, spricker därmed.

För att kunna förbättra situationen och leva upp till miljömålet menar Jan-Åke Johansson att det krävs att Länsstyrelsen Gävleborg, kommunerna och kammarkollegiet får ökade möjligheter att jobba med problemet.

– Det är viktigt att få till fler omprövningar i miljödomstolen, som för nuvarande är en utdragen och resurskrävande process och som kostar mycket för alla inblandade aktörer.

På sikt är det viktigt att kunna vidta åtgärder i lagstiftningen för det här, säger Jan- Åke Johansson.

Mer läsning

Annons