Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler och fler ungdomar får socialbidrag

Precis som beräknat har socialnämnden överskridit sin budget med 19 miljoner kronor bara på grund av ökade kostnader för socialbidrag. Men den stora ökningen av bidragstagare under 25 år oroar nämnden mest.

– Det är ett jätteproblem om vi missar en hel generation ungdomar, säger ordförande Maritha Johansson (V).

Annons

Socialnämndens delårsrapport för de första åtta månaderna 2009 pekar på ett underskott på 26 miljoner kronor vid årets slut.

Den allra största orsaken till det är ökningen av kostnaderna för det som tidigare hette socialbidrag, men nu kallas försörjningsstöd. Precis som väntat ser den budgeten ut att överskridas med 19 miljoner kronor.

Tillsammans med 2 miljoner kronor i årskostnad för de i princip tomma lokalerna i Bomhusgården är det kostnader socialnämnden inte kan göra något åt.

Av de övriga orsakerna till den förmodat överskridna budgeten är placeringar av vuxna, enligt exempelvis lagen om vård för missbrukare, den stora posten.

– Vi ska jobba för att försöka komma ned i kostnader så mycket som möjligt genom att till exempel titta på hur man kan jobba på andra sätt. Med lagstiftning kan man aldrig säga att man inte har råd, säger Maritha Johansson.

När det gäller kostnaderna för socialbidrag ser socialtjänsten framför allt en ökning av unga socialbidragstagare under 25 år. Under perioden januari-augusti förra året låg den totala kostnaden för försörjningsstöd för gruppen på 4,8 miljoner kronor. För samma period i år har den stigit till 8,3 miljoner kronor. Många av de unga saknar de baskunskaper som krävs i samhället i form av exempelvis fullföljd grund- och gymnasieskola.

– Här är vi i stort behov av stöd från samhället. Staten skulle behöva satsa på ett ungdomslyft och investera i utbildning för ungdomar, säger Maritha Johansson och tillägger att hon tror att det ser liknande ut i många andra kommuner.

På eget initiativ har även socialtjänsten gjort en undersökning som heter ”Barnperspektiv vid försörjningsstöd”. 240 ärenden som varat tio månader eller längre har undersökts och sammanställts i en rapport.

– Det är otroligt intressant, för vi har i nämnden bestämt att särskilt uppmärksamma barn i försörjningsstödsärenden. Det är ett faktum att man ofta ärver ett bidragsberoende och jobbiga ekonomiska situationer, säger socialnämndens vice ordförande Elin Lundgren (S).

Totalt är omkring 1 000 hushåll i Gävle socialbidragstagare i dagsläget. Vid samma tid förra året låg siffran på strax under 800.

Annons