Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt kritik mot nybygge på Eskön

/
  • Orört. Stora delar av Eskön är i dag ganska glest bebyggda med gamla gårdar, mycket orörd strandmark och höga naturvärden. Många boende på ön är oroliga för att det ska bli mer sommarstugor och övrig exploatering när kommunen gör en ny fördjupad översiktsplan.

Många boende på Eskön är kritiska till exploatering av området. Det framgår av de synpunkter som kommit in på kommunens översiktsplan som föreslår 65–95 nya bostäder på Eskön och Eskörönningen.
Men den nye markägaren Anders Starrin är positiv till nybyggnation.

Annons

Fram till i dag har man på sig att säga vad man tycker om kommunens förslag till ny översiktsplan för Eskön.

Det är nämligen så länge samrådstiden varar, men redan nu har kommunen fått in över 60 yttranden, bland annat från olika myndigheter och boende på Eskön och i omkringliggande områden.

Åsikterna är fortsatt kritiska, även om den hätska stämning som präglade informationsmötena i vintras inför att planförslaget skulle tas fram har dämpats något.

Översiktsplanen tillåter att mellan 65 och 95 nya hus kan byggas i nio olika områden, varav åtta är på Eskön och ett i Eskörönningen.

Dessutom möjliggörs en småbåtshamn för 30 båtar vid den gamla ångbåtsbryggan på öns sydsida.

Många av de yttranden som kommit in befarar att Esköns natur- och kulturvärden ska gå förlorade och flera protesterar speciellt mot de möjliga nya bostadsområdena vid Utskärsvägen, där Anders Starrin äger mark.

Själv är han dock positiv i en skrivelse som han själv och några andra Esköbor undertecknat.

kriver de och påpekar även hur viktigt det är att planen är flexibel.

skriver Anders Starrin.

Det finns även några yttranden från boende som är positiva till bygge av nya bostäder och ökad inflyttning till Eskön.

Någon menar att det skulle ge ett bättre underlag för utökad service och kommunikationer på ön.

Även Naturskyddsföreningen i Gävleborg har lämnat ett yttrande.

Föreningen kräver en grundlig inventering av den känsliga och värdefulla naturen, med bland annat sju särskilt skyddsvärda fågelarter, innan det bestäms hur många hus som får byggas på Eskön.

Naturskyddsföreningen är även kritisk till småbåtshamnen som delvis hamnar inom riksintresset för naturvård.

Mer läsning

Annons