Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävle har fått ett nytt naturreservat – Åby urskog

Annons

Gävle har fått ett nytt naturreservat strax norr om Högbacka. Åby urskog, ett område om sammanlagt nästan 300 hektar, har så viktiga naturvärden att det måste skyddas, anser länsstyrelsen.

I Åby urskog finns det goda möjligheter att överleva för många växt- och djurarter som är hotade i stora delar av landet. Här finns det nämligen gott om både riktigt gamla och döda träd, som flera arter behöver. Det är en av anledningarna till att länsstyrelsen nu beslutat att skydda urskogen som naturreservat.

Naturreservatets kärna är två våtmarker, Valsmuren och Sörmurarna. Omkring våtmarkerna är området flackt och består mestadels av näringsfattiga marker med tallskogar, myrmarker och stora mängder stenblock. Dessutom finns det sumpskogar, skog som växer på fuktig torvmark, i området.

Ovanliga karaktärsdrag

Enligt länsstyrelsen är alla Åby urskogs karaktärsdrag ovanliga och värda att bevara, eftersom stora delar av landets skog har utsatts för större påverkan av modernt skogsbruk och många andra våtmarker dikats ur. Det nya naturreservatet består av omkring 190 hektar gammal skog och 90 hektar våtmarker.

Mer läsning

Annons