Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här är platsen för 70 nya lägenheter

/
  • Plats för nybygge. Området Luftvärnsbacken i Olsbacka kan komma att bebyggas med 70 nya lägenheter. Men området är också värdefull parkmark som delvis ska bevaras.

Upp till 70 nya lägenheter kan komma att byggas vid Luftvärnsbacken, vid Södertull. Kommunen för diskussioner med Riksbyggen och ska ta fram en ny detaljplan.

Annons

Området vid den så kallade Luftvärnsbacken, vid Kaserngatan väster om Södertull, består i dag av ganska vildvuxen parkmark. Det finns flera stigar, men är svårtillgängligt och upplevs under dygnets mörka timmar som ganska otryggt av boende i närområdet. Tidigare stod en kiosk i den nordöstra änden, men den revs för några år sedan.

Lämpligt område

I översiktsplanen för Gävle stad står det att den nordöstra delen av Luftvärnsbacken är lämplig att bebygga med mellan 25 och 70 lägenheter.

Riksbyggen har skrivit ett föravtal med kommunens tekniska kontor om att exploatera området och nu ska Bygg och Miljö ta fram en ny detaljplan.

– Riksbyggen har gjort några skisser med väldigt olika förslag. Vi jobbar vidare med att titta på dem. Vi har inte påbörjat planprocessen än, så vi vet inte om det passar bäst med ett mer kringbyggt kvarter eller högre punkthus, säger Ann-Charlotte Brunk, planarkitekt på Bygg och Miljö.

Klart är dock att inte hela parkområdet ska bebyggas. Det bedöms ha höga naturvärden med bland annat en värdefull flora och hällar av bergarten gävlediabas som bör tillvaratas. I detaljplanen ska man därför även ange hur parken kan utvecklas och göras mer tillgänglig.

Enligt byggherren Riksbyggen är området just nu bara under utredning och inga beslut är fattade.

– Området ligger centralt och bra och är intressant att utveckla. Men det är också känsligt och det är viktigt att det även i fortsättningen får vara ett naturområde, säger Stig Holmsten på Riksbyggen.

Han tror att en eventuell exploatering ligger några år framåt i tiden.

Mer läsning

Annons