Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hela sjukhuset kan behöva flytta

Gävle sjukhus kan behöva flyttas.
Vattentäkten under sjukhuset kan stoppa alla byggplaner och då är det osäkert om man kan vara kvar.
– Vi måste på allvar fundera på om det är rimligt att ha ett sjukhus på en värdefull vattentäkt, säger regiondirektör Svante Lönnbark.

Annons

Det är en hisnande tanke. Att flytta ett helt sjukhus.

Men det är ändå en som ledningen i region Gävleborg har börjat fundera på.

– Vi håller på och vänjer oss vid tanken, säger regionens högsta chef Svante Lönnbark.

Man har till och med räknat lite grovt på vad det skulle kosta och hur lång tid det skulle ta.

Minst 10-15 år räknar man med att det skulle ta att bygga ett nytt sjukhus av Gävle sjukhus storlek. Notan skulle hamna på omkring 12 miljarder kronor.

En enorm investering.

Det som gjort att man ens har börjat fundera i de här banorna är att sjukhusets behov av att utvecklas – med ny akutmottagning, fler parkeringar och nytt cancercentrum – krockar med Gävlebornas behov av rent vatten att dricka.

Problemet är att Gävle sjukhus står på kanske sämsta möjliga ställe – rätt ovanpå den ås från vilken det mesta av Gävles dricksvatten tas.

Två av de allra viktigaste dricksvattenbrunnarna finns på sjukhusområdet. Och fortsätter man att bygga ut sjukhuset hotas vattentäkten.

Det porösa materialet i åsen som gör att man kan ta ut så mycket bra vatten gör också att den är extremt känslig. Föroreningar kan lätt ta sig ned och rör man om i marken kan vattenflödena rubbas.

Redan när det nya operationshuset för ett par år sedan skulle byggas visade sig problemen. Så fort man började slå ned pålar i åsen grumlades vattnet och man var tvungen att tillfälligt stänga brunnarna.

Bygget sköts upp och det hela löstes med att man i stället för pålning göt en tjock betongplatta som grund.

Men bygger man ännu mer på området är det dessutom risk att mängden grundvatten minskar. Ju mer yta som täcks av hus, vägar eller parkeringar desto mindre regnvatten tar sig ned i åsen.

Gävle har redan vid ett par tillfällen drabbats av vattenbrist och eftersom åsen är den enda grundvattentäkten vill kommunen nu utreda var och hur man kan bygga. Bland annat ska det göras en hydrogeologisk undersökning av åsen för att se hur känslig den är och hur vattnet rör sig i den.

I väntan på det är det i princip byggstopp på området.

SGU – Sveriges geologiska undersökning – som är den myndighet som ansvarar för grundvatten har påtalat att det är av yttersta vikt att det på området "inte genomförs fler ingrepp som kan äventyra möjligheten att försörja invånarna i Gävle med dricksvatten".

Länsstyrelsen är också tveksam till utbyggnad på vattenskyddsområdet.

– Åsen är jättekänslig. Det är inte rimligt att all expansion hamnar på åsen, i stället måste man försöka hitta andra alternativ, säger Josef Rundström, planhandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Ska Gävle sjukhus kunna växa på den plats där det finns i dag bedömer länsstyrelsen att det bör ske norrut. Men då hotas i stället Tolvfors brukspark som anses vara en viktig kulturmiljö att bevara.

Ett annat alternativ är att försöka hitta en helt ny plats för sjukhuset.

– Vi närmar oss ett vägskäl och måste reflektera över vilken riktning vi ska ta, säger regiondirektören Svante Lönnbark.

Annons