Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ja till Ikeas utbyggnad

/
  • JA. Per Johansson kommunalrådet (S). ”Det arbetar 8 000 anställda i handeln i vår kommun.”
  • JA. Inger Källgren Sawela oppositionsråd (M). ”Ni vet väl att Ikea är vår största turistattraktion? ”
  • JA. Lili André oppositionsrådet (KD).”Vi befinner oss i en värld där marknadskrafter styr”.
  • NEJ. Kommunalrådet Roger Persson (MP).”Vi anser att den totala miljöpåverkan blir alltför omfattande.
  • NEJ. Roland Ericsson oppositionsrådet  (C). ”Vi ska säga VAR det kan göras.”
  • NEJ. Roger Hedlund gruppledaren (SD). ”Det är viktigt för landskapsbilden att vi säger nej.”
  • AVSTOD. Björn Öberg (V. ”Den här utredningen strider mot tre punkter i våra lokala miljömål”.

En majoritet i Gävles kommunfullmäktige sade på måndagen ja till Ikeas och Ikanos utbyggnad i Valbo köpstad. Det blev en lång debatt där handelns utveckling ställdes mot miljöhänsyn.

Nu ska själva detaljplanen utformas och då vill många politiker att miljön sätts i fokus.

Annons

Hur viktigt är det att tillgodose Ikeas önskemål om hur och var de vill bygga nytt i Valbo? Hur stort samhällsintresse är ett nytt Ikea-varuhus och flera nya intilliggande varuhus med stora parkeringsytor? Så stort att det motiverar att god jordbruksmark tas i anspråk och att avsteg görs från kommunala och nationella miljömål?

Det var huvudfrågorna när Gävle kommunfullmäktige på måndagen debatterade en översiktlig utredning för Valbo köpstad. Såväl majoritet som opposition var splittrade och tre vänsterpartister lade till slut ned sina röster. Här följer ett antal citat från debatten:

– Det arbetar 8000 anställda i handeln i vår kommun, det är den överlägset största näringen i vår kommun, sade ja-röstande kommunalrådet Per Johansson (S).

För stor påverkan

– Vi säger nej till att etablera ny verksamhet söder om Valsjöbäcken. Vi anser att den totala miljöpåverkan blir alltför omfattande. Vi menar att ett nytt Ikea-varuhus kan etableras inom den befintliga detaljplanen norr om bäcken, sade nej-röstande kommunalrådet Roger Persson (MP).

– Jag kände missmod när beslutet från Ikea kom för ett par år sedan om att etablera sig i Borlänge. Då tänkte jag att nu är det kört för Gävle. Nu är jag mindre missmodig, sade ja-röstande oppositionsrådet Inger Källgren Sawela (M).

– 20 tunnland, det är en bra stor yta, och enligt miljöbalken får odlingsmark endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vi som förtroendevalda ska inte säga nej till företag med bra verksamhet, men vi ska säga VAR det kan göras, sade nej-röstande oppositionsrådet Roland Ericsson (C).

– Att bevara något som alltid har funnits är en trygghet, men vi befinner oss i en värld där marknadskrafter styr, sade ja-röstande oppositionsrådet Lili André (KD).

– Tänkt om man kunde känna en odelad glädje, om det var så enkelt så att man kunde sätta klackarna i taket över de många arbetstillfällen som vi så väl behöver. Men ett utvidgat köpcentrum enligt den här utredningen strider mot tre punkter i våra lokala miljömål, om bevarad jordbruksmark, minskad biltrafik och att vi motsatt oss ökad externhandel, sade ledamoten Björn Öberg (V), som till slut avstod från att rösta.

– Jag såg en risk att Ikea försvinner härifrån om vi inte möjliggör den här etableringen. De har kanske inte sagt så rakt ut, det var min slutledning. Vad skulle hända med bilresorna om folk som vill till Ikea började åka till Sundsvall, Borlänge och Uppsala? sade Per Johansson.

– Jag vågar inte ens tänka vad som skulle hända med arbetstillfällena i Valbo utan Ikea, sade ja-röstande ledamoten Muhammed Abusagr (S).

– Tillväxten är viktig för oss, med det är viktigt för landskapsbilden och boendemiljön i Valbo att vi säger nej, sade nej-röstande gruppledaren Roger Hedlund (SD).

– Handel är en stor arbetsgivare för oss ungdomar. Därför gör den här frågan mig glad, sade ja-röstande ledamoten Matilda Sundquist Boox (FP).

– Låt mig gissa att ni inte gav er in i politiken för att hjälpa Ikea att skövla skog för att bygga parkeringsplatser, sade nej-röstande ersättaren Henrik Åkerlund (MP).

– Mycket av det ni nämner finns redan i de mål vi anger här för det fortsatta detaljplanearbetet. Det är nu vi ska börja jobba med gestaltning, grönområden och så vidare. Så långt det är möjligt vill vi ha en öppen bäckfåra för Valsjöbäcken, sade Per Johansson.

– Om vi inte börjar konsumera mer kommer andra butiker att konkurreras ut. Därmed ökar inte arbetstillfällena och vi får inte det väsentliga samhällsintresset, sade nej-röstande ledamoten Helene Börjesson (MP).

– Vi måste också utveckla centrumhandeln men det är olika inköp och varor. Ni vet väl att Ikea är vår största turistattraktion? sade Inger Källgren Sawela.

– Även med de föreslagna åtgärderna tror vi att trafiksystemet kommer att vara hårt belastat, sade Roland Ericsson.

– Det verkar inte vara någon harmoni i det rödgröna samarbetet i Gävle. Socialdemokraterna styr med hoppande majoritet, sade ja-röstande ledamoten Lars Beckman, (M).

Mer läsning

Annons