Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kanal ska saneras för 33 miljoner kronor

Kommunen vill sanera bottnen på Steneborgskanalen på Brynäs. Kanalen är full med stenkolstjära som riskerar att förorena Inre fjärden om den sprids. Man hoppas att Naturvårdsverket ska stå för 90 procent av kostnaden på 33 miljoner.

Annons

Marken runt gasklockorna och de mest förorende byggnaderna sanerades från miljögifter förra året. Men den lilla Steneborgskanalen nedanför gasverksområdet där det mesta av de förorenade restprodukterna från verksamheten hamnade är fortfarande orörd. Enligt undersökningar som gjorts i kanalen finns det ett lager stenkolstjära på botten som precis nedanför gasverkstomten är över en meter tjockt. Övriga delar av kanalen är också kraftigt förorenade av bland annat tungmetaller, cyanid, arsenik och PAH (polycykliska aromatiska kolväten).Tjäran är giftig för människor och många av föroreningarna är cancerogena.
På sitt möte 23 september väntas kommunstyrelsen godkänna förslaget att sanera kanalen och skicka in sin projektansökan till Naturvårdsverket. Av den beräknade kostnaden på 33 miljoner kronor är tanken att staten ska stå för 90 procent och Gävle kommun för de resterande 10, det vill säga drygt 3 miljoner.Den åtgärd man förordar är att hela kanalen muddras och att det förorenade bottenslammet förs bort till en anläggning för farligt avfall. Andra alternativ, som att skotta igen hela kanalen eller att täcka över de farliga ämnena har också diskuterats.
– Men det här är mest ekologiskt hållbart och stämmer överens med våra framtida planer för området. I den nya översiktsplanen pekar vi ut Södra Hucken som bostadsområde, säger kommunalrådet Per Johansson, s.


Kommunen vill också att Södra Skeppsvarvets båtklubb, som i dag håller till vid Steneborgskanalen, ska få ha kvar sina båtplatser. Men båtägarna kommer att påverkas både före, under och efter muddringen.


Om det blir ja från Naturvårdsverket, vilket projektledare Sören Westberg bedömer att chanserna är goda till, sker saneringen tidigast hösten 2009.
– Vi vill göra det här när det inte är den hetaste perioden på året. Det blir ett ganska kladdigt jobb som det kommer att lukta illa om, säger han.
Innan projektet kan påbörjas måste även miljödomstolen godkänna en ansökan om att bedriva vattenverksamhet i området. Den ska kommunen inte skicka in förrän man vet att Naturvårdsverket står för kostnaden.

Mer läsning

Annons