Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kopplingsstationen hotar dricksvattnet i Gävle

/
  • Knyter ihop. Svenska kraftnät vill bygga en ny kopplingsstation i anslutning till ställverket i Stackbo i Valbo för att klara av ökad elproduktion. En kopplingsstation knyter ihop elledningar och gör det möjligt att koppla bort ledningar när det uppstår fel.

Miljödomstolen säger ja till bygget av en ny kopplingsstation för elkraft i Valbo. Men Gästrike Vatten anser att stationen är ett hot mot dricksvattnet i Gävle.
– Vi är mycket besvikna på domen. Det vi har överklagat är den olämpliga placeringen och att riskanalysen har brister. Om oljan läcker ut vore det katastrofalt för grundvattnet, säger Mats Rostö, vd för Gästrike Vatten.

Annons

Svenska kraftnät vill bygga en ny kopplingsstation i anslutning till det ställverk som finns vid Stackbo i Valbo för att klara av produktionsökningar i elnätet.

Men eftersom kopplingsstationen är tänkt att byggas innanför gränsen till skyddszonen för Gävles grundvattentäkt krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få hantera oljeprodukter i området. I slutet av september förra året gav länsstyrelsen sitt klartecken. Men beslutet överklagades till miljödomstolen som nu har prövat frågan.

Gästrike vatten anser att en kopplingsstation där skulle utgöra ett allvarligt hot mot vattenförsörjningen i Gävleregionen. Företaget anser att det finns alltför stora risker att grundvattnet påverkas eller förorenas vid en olycka eller ett sabotage, och att andra placeringar borde ha undersökts.

– Det är mycket anmärkningsvärt att miljödomstolen i sitt beslut hänvisar till att eldistributionen utgör ett allmänt intresse som särskilt skäl, då vi på Gästrike Vatten värnar om och vill freda vårt viktigaste livsmedel- dricksvattnet, säger Mats Rostö.

Gästrike Vatten har också stöd från Sverige geologiska undersökning, SGU, som konstaterar att alla Gävle stads anläggningar för vattenförsörjningen finns i Valboåsen, och att en förorening därför skulle påverka dricksvattnet för hela Gävles befolkning.

Men miljödomstolen går på länsstyrelsens linje och avslår alltså överklagan. Miljödomstolen anser att elförsörjningen utgör ett angeläget allmänt intresse vilket skulle kunna vara ett särskilt skäl till att ge dispens för en kopplingsstation som ska trygga en störningsfri leverans av el.

Men domstolen ändrar länsstyrelsens beslut på en punkt. Kopplingsstationen får inte hantera större mängder olja och diesel än 2,5 ton i området. Från början ville Svenska kraftnät bygga en större anläggning som skulle kräva 26,5 ton olja och diesel.

Men enligt informatör Johnny Norling har Svenska kraftnät ändrat planerna och förlagt vissa delar till andra anläggningar.

Det finns möjlighet att överklaga miljödomstolens beslut till Miljööverdomstolen.

– Vi tittar på det precis nu och överväger hur vi ska hantera det.

Mer läsning

Annons