Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökad trafik och buller oroar Valboborna

Låt Ikea bygga nytt, men säg nej till resten. Det tycker många av de som har yttrat sig om den planerade utbyggnaden av Valbo Köpstad.

Ökad trafik och buller är det som mest oroar de som bor i området.

Annons

I går var sista dagen att yttra sig om utbyggnaden av Valbo Köpstad. Totalt har kommunen hittills fått in ett femtiotal yttranden från privatpersoner, föreningar, politiska partier, företag och myndigheter.

En väldigt stor del av dem är kritiska mot planernas omfattning men menar att en utbyggnad som bara innehåller ett nytt Ikea är okej.

Ja till Ikea, nej till Ikano

De som bor i Sofiedal är inte oväntat de som är mest kritiska, framför allt när det gäller de förväntade trafikökningen. Ökade bullernivåer, ökade avgaser och fler skadliga partiklar som uppstår när bilar bromsar, är de vanligaste orosmolnen. Många, inklusive Centerpartiet och Miljöpartiet, förespråkar nollalternativet som innebär ja till nya Ikea, men nej till Ikano-utbyggnaden söder om Valsjöbäcken. Även Naturskyddsföreningen och länsmuseet tycker att nollalternativet är det bästa. Många tycker även att Valsjöbäcken ska få behålla sin nuvarande sträckning och inte läggas om, som det finns förslag på.

Tre olika skisser

Förutsatt att hela utbyggnaden blir av så räcker inte den nuvarande trafikplatsen vid Valbo köpcentrum/köpstad till. Därför har Trafikverket gjort en förstudie om ny av- och påfart längre österut. I samrådshandlingen presenteras tre olika alternativ (se skisser).

De flesta som yttrat sig är starkt kritiska till alternativ ett, som innebär att trafiken hamnar väldigt nära Sofiedals herrgård och bostäderna. Många förespråkar i stället alternativ två.

Ett fjärde alternativ på gång

Om alternativ tre skriver en privatperson:

”Det skulle medföra en stark ökad ”obehörig” trafik mot Mackmyra och Valbo väst och påverka boendet efter Masugns- och Smedvägen. Att trafikanterna enbart skulle utnyttja avfarterna för att komma till parkeringarna är en naiv tanke.”

Mitt i alla olika förslag om vägsträckningar har även ett fjärde alternativ dykt upp. Det är KF Fastigheter, som äger marken som ska exploateras, som håller på att ta fram ett förslag som enligt egen utsago är en blandning av de tre alternativen.

Mer läsning

Annons