Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omvårdnaden av äldre ska bli mer jämlik

/

Omvårdnadsnämnden ska från och med i år införa en jämställdhets- och likabehandlingsplan för äldre och handikappade i Gävle.


– Alla ska behandlas lika. Vi har lite att jobba med, säger Vivi-Anne Sundqvist, socialdemokratisk ordförande i omvårdnadsnämnden.

Annons

Den nya samlade diskrimineringslagen började gälla den 1 januari. Omvårdnadsnämnden har därför tagit fram en likabehandlingsplan som ska gälla för omvårdnads kunder. Den ska skydda alla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

– Vi har blivit varse att vi har en del att jobba med, säger omvårdnadsnämndens ordförande Vivi-Anne Sundqvist.

Uppfattningen är att äldre män i större utsträckning än äldre kvinnor beviljas insatser som hemtjänst.

Men det är oklart om det verkligen stämmer eftersom omvårdnadsförvaltningen hittills inte tagit fram köns- och åldersuppdelad statistik över beviljade hjälpinsatser och avslag. Därför ska all individbaserad statistik vara könsuppdelad från och med i år. I höstas gjordes däremot en mindre kartläggning som visade att fler män än kvinnor beviljades korttidsboende.

– Vi ska se över hur besluten om insatser som särskilt boende, stöd och hemtjänst ser ut. Omvårdnad i Gävle har 23 biståndshandläggare. Hur informerar de? Vad får kunderna veta? Vi måste se till att kunderna får samma information.

Omvårdnads broschyrer ska också ses över.

De ska vara lättlästa och finnas på många olika språk, vilket de inte gör i dag. Omvårdnads verksamhet riktar sig inte enbart till äldre personer utan även yngre personer med fysisk funktionsnedsättning som inte kan få stöd genom LSS utan kan behöva hemtjänst.

– Vad visar bilderna i våra broschyrer? En 30-åring som behöver omvårdnad och hjälp kan kanske inte identifiera sig med 84-åriga Beda. Vi har ett stort jobb framför oss med att förbättra informationsmaterialet, säger Vivi-Anne Sundqvist.

Inom äldreomsorgen ska personalen också bli bättre på att ge rätt stöd till kvinnor som utsätts för vanvård och övergrepp.

– Vi ska stärka kvinnofriden och vara vaksamma på om allt är bra. Vi ser och handlar i dag men vi har ingen plan för hur vi böra agera, säger förvaltningschefen Inga-Lill Björklund.

Mer läsning

Annons