Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Prefekt på högskolan hoppar av i protest

/
  • lämnar chefstjänsten. ”Jag hoppas att mitt avhopp kan fungera som en signal att saker inte står rätt till”, säger Tore Nilsson, prefekt på institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Tore Nilsson, prefekt för institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, lämnar chefsjobbet på Högskolan i Gävle i protest mot ledningens sätt att fatta beslut.
– Jag är inte emot förändringar, men det måste ske på ett öppet och schysst sätt, säger han.

Annons

Tore Nilsson uppger att beslutet har vuxit fram under en lång tid.

– Det bygger på en frustration över att beslut och frågor i högskolan inte alltid bereds på ett öppet och adekvat sätt, säger han.

Den utlösande faktorn är hanteringen av dramapedagogutbildningen som högskolan bedriver i samarbete med Västerbergs folkhögskola. Trots att han som prefekt för HS-institutionen är ansvarig för kurserna fick han inte veta att det fanns ett förslag att göra stora förändringar i den.

– Det skulle ha ganska kraftiga konsekvenser för de examensämnen som jag har på min institution. Det skulle innebära ett bortfall av studenter, säger han.

Först fick en utbildningsledare i uppdrag att ta fram ett förslag för programutbudet vid högskolan, det vill säga vilka utbildningar som ska ges som hela program, i motsats till enstaka kurser. Utbildningsledaren hade kontakt med Tore Nilsson och så långt var allt grönt. Förslaget att inte göra några förändringar fick gehör i nästa instans.

Men i HVS-nämnden (humaniora, vård och samhällsvetenskap) dök det nyligen upp ett annat förslag, som gick ut på att ta bort programstatusen från dramapedagogutbildningen och även lägga ned ett annat program.

Men det är inte beslutet i sig som Tore Nilsson vänder sig mot, utan sättet, att inte involvera de som berörs. Varken honom, ämnesansvariga eller folkhögskolan.

– På det här sättet saknas det kända förutsättningar för mitt chefskap. Jag vänder mig också mot skälen. De är inte ordentligt underbyggda och det här är inte första gången, säger han.

Som ytterligare exempel nämner han att beslutet om fördelning av forskningsmedel i höstas ledde till att tre nämndledamöter hoppade av i protest mot beredningen.

Tore Nilsson blir kvar på högskolan som universitetslektor i engelska.

Det slutgiltiga beslutet om dramapedagogutbildningen fattas av högskolans styrelse 12 juni.

Annons