Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Punktinsatser för 30 miljoner ska förlänga kajernas livslängd

/
  • Innerstadskajerna har en konstruktion med stenmursväggar som vilar på rustbäddar. Kajerna byggdes i slutet av 1890-talet. Nu ska punktinsatser de närmaste åren förlänga kajernas livslängd.

Kajerna runt Gavleån börjar sjunga på sista versen. Punkt­insatser för 30 miljoner kronor de närmaste åren ska förlänga livslängden.

Annons

Gävles innerstadskajer byggdes i slutet av 1890-talet. Enligt Johan Larsson på kommunala förvaltningen Samhällsbyggnad är livslängden för stenmurskajer mellan 80 och 120 år. En gräns som alltså är på väg att passeras. Innerstadskajerna i Gavleån räknas från Heartbreak vid Kungsbron fram till Islandsbron. I linje med Gevalia på den norra sidan tar en plattformskaj vid. På den södra sidan finns en annan konstruktion, där står kajen på stålspont.

Innerstadskajernas stensatta väggar står på en rustbädd, en gammal beprövad grundförstärkning av korsvis ordnade lager av virke. Om rustbädden inte ligger under vatten och därmed kommer i kontakt med syre börjar en förruttnande process som skulle vara ödesdiger för hela konstruktionen och även byggnader som ligger nära ån. Det är viktigt att Gavleåns vattennivå är reglerad, särskilt med tanke på den pågående landhöjningen. En dämning av ån i höjd med polishuset har diskuterats som en säkerhetsåtgärd men också som en estetisk förbättring.

Sättningar upptäcktes i kajerna när kommunen undersökte dagvattensituationen i Gävle 2004. En inspektion gjordes 2007 men alltför strömt vatten stoppade arbetet vid vissa områden. I september i fjol gjordes därför en förnyad kontroll. Bland uppgifterna då var också att undersöka möjligheterna att anlägga ett kajstråk, en sänkning av stenmurskajerna på den norra sidan som ingick i det rödgröna förslaget till ny centrumplan. Totalt 80 miljoner kronor var avsatta, bland annat till upprustning av Rådhustorget och Slottstorget och att skapa bättre tillgänglighet längs Gavleåns kajer. Men en av Alliansens första åtgärder när det politiska styret ändrades vid årsskiftet var som bekant att riva upp centrumplanen.

– Vi har ännu inte fått hela resultatet från kompletteringsinspektionen i september, berättar Johan Larsson. De uppgifterna kommer att ligga till grund för den åtgärdsplan som vi ska ta fram under året och visa var vi ska lägga kommande insatser. Vi har dock kunnat konstatera att det finns små hål i rustbädden på en del ställen som innebär att fyllning kan rinna ut, det hör till sådant som vi måste göra något åt.

Tio miljoner varje år till och med 2018 har avsatts till kajerna. I år kommer den första tredjedelen av summan att gå till renovering av stålspontkajen vid nya gästhamnen vid Alderholmsbrons södra fäste. Annars kommer det att handla om punktinsatser.

Mer läsning

Annons