Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SD fällde de rödgrönas budget – "Vi är på väg mot en systemkollaps"


TV: Här avgår hela Gävles kommunledning – "Vårt styre har fallit"

Sverigedemokraterna vill fälla de rödgrönas budget genom att rösta på alliansens budgetförslag.
Efter en fem timmar lång debatt är fullmäktige redo att gå till beslut.

Annons

I dag klockan 9 sätter sig kommunfullmäktigeledamöterna i Gävle vid förhandlingsbordet för att avgöra budgeten för nästa år.

Det finns tre olika budgetförslag att ta ställning till. De rödgrönas (S, V och MP), alliansens (M, FP, C och KD) och det rasistiska partiet Sverigedemokraternas.

Planerna för Gävle centrums framtid är en av stridsfrågorna. Införandet av LOV, Lagen om valfrihetssystem, inom vård- och omsorgsboenden och kulturskolan, som alliansen föreslår, en annan.

ANNA NORLING: När rasisterna tog över fullmäktige

10.04

Debatten inleds.

Jörgen Edsvik (S) ifrågasätter alliansens budgetförslag där de både går fram med en egen budget och 14 tilläggsyrkanden på de rödgrönas budget.

– Man kan inte både lägga en budget och samtidigt lägga ändringsyrkanden på vår politik. Har man en sammanhållen politik eller hugger man och styckar i en annans politik? Vi rödgröna kommer inte att ställa upp på både. Hur ser det ut? Det här är stökigt? Det är inte seriöst, säger han och uppmanar presidiet att ta ställning till om det över huvud taget är möjligt att göra så.

10.09

Roger hedlund (SD) går upp i talar stolen och meddelar att SD kommer att fälla de rödgrönas budget.

– Vår förhoppning är att SD:s budget går igenom. Annars kommer SD att aktivt fälla de rödgrönas förslag genom att rösta på alliansen budget, säger han efter att ha pratat om de rödgrönas oansvariga flyktingpolitik på riksplanet och i Gävle.

10.15

Flera företrädare för Socialdemokraterna, Jörgen Edsvik, Åsa Wiklund Lång och Daniel Olsson, lämnar kommunfullmäktigesalen och ställer sig utanför dörren och samtalar.

10.19

Mötet ajourneras för fika och startar igen klockan 10.50 Fikarummet är tomt eftersom politikerna dragit sig tillbaka för att diskutera hur de ska hantera situationen.

10.30…

Arbetarbladet sänder live-tv direkt från kommunfullmäktige med senaste nytt här ovan.

10.51

Mötet skulle ha startat igen men de rödgröna politikerna är ännu inte på plats.

10.53

Mötet startar igen.

Per-Åke Fredriksson (LIB) inleder med att prata om alliansens tilläggsyrkande tolv som handlar om en social investeringsfond, som om ingenting har hänt.

Om SD ställer sig bakom alliansens budget kommer automatiskt de 14 tilläggsyrkandena alliansen har lagt på de rödgrönas budget att falla.

Om alliansens budget klubbas kommer alla planer för Gävle centrum som ingår i centrumplanen att stoppas. Det blir alltså ingen skridskobana och ombyggnation på Rådhustorget nästa år.

Alliansens budget innehåller inga egna siffror utan bygger helt på den fördelning av budgeten som klubbades i juni då fullmäktige tog beslut om de ekonomiska mål och ramarna.

Här kan ni läsa om de tre budgetförslagen: Nu avgörs striden om Gävles centrum

11.00

Ahmed Amin (S) är den första socialdemokratiska politikern i talarstolen efter att SD talat om att de ska fälla de rödgrönas budget. Han pratar om vikten av utbildning och överskottsmålet. Ingenting om SD:s utspel.

11.06

Martin Vadelius (S) går upp i talarstolen.

– Flera har i dag återkommit till utmaningar och möjligheter som Gävle i dag står inför.

– Vi ska hantera de här utmaningarna och vi ska göra det tillsammans. Sofiedalsskolan kollapsar inte, utbildningsnämnden kollapsar inte, Gävle kollapsar inte. Vi klarar vårt uppdrag.

11.11

Måns Montell (M) kommenterar SD:s stöd till alliansens budget på Facebook:

"Med anledning av SD:s uttalande att de avser stödja Alliansens budget så bör man konstatera två saker. För det första så kommer Alliansen fullt ut rösta på de förslag vi anser vara bäst för Gävle, dessutom så är det S, V och MP:s roll som innehavare av KSO-posten att hitta en majoritet i fullmäktige för att få igenom sina förslag, inte oppositionens."

11.15

Måns Montell (M) går upp i talarstolen.

– En av de tydligaste skillnaderna i grundsynerna som finns i de två budgetförslagen som ligger framför oss i dag är valfriheten för medborgarna, säger han.

11.23

Åsa Wiklund Lång går upp i talarstolen och pratar om tolerans och öppenhet.

– Jag är stolt över att vi aldrig tummar på öppenheten och toleransen i vår stad. Vi vill ta oss an utmaningen att jobba ännu mer i den inriktningen.

Hon ifrågasätter även alliansens budgetförslag.

– När vi nu hör att alliansen inte längre har en sammanhållning budget. De vill hacka sönder sin egen budget, då ger det en bild av att de inte är redo att ta det hela ansvaret, säger hon.

– När vi nu fått veta att SD vill rösta på alliansens förslag för att Moderaterna närmar sig SD:s politik vill jag verkligen med all tydlighet yrka stöd till de rödgrönas budgetförslag.

11.34

Helene Åkerlind (LIB) säger att alliansen länge väntat på att de rödgröna ska bjuda in till samarbete men att det fortfarande inte har hänt.

– It takes two to tango. Vi har tålmodigt väntat på att bli uppbjudna men det är svårt när de rödgröna dansar disco i ringen, säger hon.

11.36

Ann-Helen Persson (C)

– Jag vill ställa en fråga till församlingen. Hur många tycker att alla ljushåriga män med svenska efternamn i den här församlingen är kollektivt medskyldiga till det som Anders Eklund och Anton Lundin Pettersson gjort sig skyldiga till? Jag ser inga händer och det tycker jag är helt rätt. Hur kan man göra alla muslimer kollektivt medskyldig till de vansinnesdåd som sker i världen?

– Jag vill citera två tjejer från åttan om mötet i Valbo: "De vuxna på mötet betedde sig hemskt."

11.40

Inger Schörling MP ifrågasätter Sverigedemokraternas verklighetsbeskrivning.

– Jag blir ganska ledsen och framförallt blir jag orolig när jag hör vissa ledamöter i den här församlingen. Jag trodde aldrig att vi skulle får höra sådana överdrifter i den här talarstolen. Vi har hört systemkollaps, smaka på det ordet. Att vår kultur är hotad. Det är stora överdrifter.

– Jag säger bara besinna er. Det här är saker som vi absolut inte skulle behöva höra, säger hon.

– Visst har vi utmaningar framför oss. Med klimatpolitiken och hur vi ska klara miljön framöver. Men det tror jag att vi kommer att göra. Vi får inte låta oss förmörkas av de här främlingsfientliga och rasistiska krafterna.

– Det som gör mig glad är eleverna på i Valbo som stod upp för mångfald och demokrati.

Markus Andersson från Sverigedemokraterna går upp i talarstolen och svarar på Inger Schörlings inlägg i debatten.

– Jag är glad att Inger Schörling ställer sig upp och säger vad hon tycker. Jag hoppas att befolkningen lyssnar på vad hon säger.

– Ni tar inte ansvar. Ni ställer grupper emot varandra. De svagaste grupperna som blir kvar får inte hjälpen de behöver. Det är på grund av er politik.

– När du pratar om att det inte är en systemkollaps som hägrar får det stå för dig. Dina kollegor i regeringen säger så och Anna Kinberg Batra.

– Ni i Gävle har misskött er och därför känner vi att vi måste fälla er, säger han.

Inger Schörling svarar emot.

– Jag är också glad att SD äntligen visar färg och bekänner vad ni står för. Nu vet vi vad ni står för så välkomna i kampen.

12.01

Jörgen Edsvik (S):

– Vi är inte i ett läge i Gävle där vi behöver prata om systemkollapser.

– Vi är rustade för det här. Att kalla det här lokal systemkollaps är bara ett annat ord för att vi vill vara med och starta kaos.

12.05

Samtidigt som debatten pågår i fullmäktigesalen pågår en debatt på det sociala mediet Twitter under hashtaggen #kfgavle. Där hyllas centerpartisten Ann-Helen Persson av rödgröna politiker för att hon tydligt tar avstånd från Sverigedemokraternas politik.

Christian Ploog skriver så här:

"Nu är frågan om de rödgröna kan fortsätta styra Gävle i det fall Alliansens budget skulle gå igenom. #kfgavle"

12.14

Nu är det fem minuters ajournering. Fullmäktigeledamöterna ska diskutera hur de ska gå vidare.

12.19

Debatten som just nu pågår i fullmäktige färgas till stor del av det rasistiska partiet Sverigedemokraternas uttalanden om att vi står inför en systemkollaps. Politiker efter politiker går upp i talarstolen och tar avstånd från den beskrivningen.

Parallellt med det pågår en budgetdebatt som om ingenting har hänt. Fortfarande yrkar allianspolitiker bifall till allinsens tilläggsyrkanden på den rödgröna budgeten.

12.23

Presidiet frågar politikerna om de vill dra ett streck för debatten. Fullmäktige svarar ja. Just nu sammanställs en talarlista. När alla på listan har gjort sina inlägg avslutas debatten.

12.32

Roland Nilsson (M) vill yrka bifall till alliansens tilläggsyrkande om att stoppa de planerade insatserna enligt centrumplanen.

– Det som framförallt inte känns så angeläget är upprustningen av Rådhustorget och Slottstorget. Vi vet inte vad rådhuset ska användas till eller var stadsbiblioteket ska ligga, säger han.

Planerna för centrum är en av de största skiljefrågorna mellan de rödgrönas och alliansens budgetförslag. Klubbas alliansens förslag stroppas hela centrumplanen.

12.34

Nu ajourneras mötet i en timme för lunch. 24 personer står fortfarande på talarlistan. Därefter ska fullmäktige gå till beslut.

13.34

Debatten startar.

13.35

Debatten inleds med att ledamöter från alliansen beskylle der rödgröna för att vara oschyssta i talarstolen. Enligt Helene Åkerlind (LIB) använder de sig av härskartekniker.

Daniel Kvarnlöf (M) protesterade mot att bli anklagad för att vara rasist.

– Inger Schörling, Ahmed Amin, Jörgen Edsvik Åsa Wiklund Lång, en efter en går upp i talarstolen och kladdar brunt på mig. Gör inte det, säger han.

13.37

Tord Fredriksen (V), ordförande i omvårdnadsnämnden, vill ha svar på hur alliansen ska finansiera sina budgetförslag.

– Nu verkar det som att alliansen har fått en gåva från SD att deras budget ska gå igenom. Om det nu är en gåva, ett förgiftat äpple, kanske?

– Men då tycker jag att ni ska berätta när ni inte vill höja några taxor. Det är fyra miljoner kronor inom omvårdnadsnämnden under mandatperioden. Hur ska ni finansiera det?

Alliansens budgetförslag innehåller inte några egna siffror. Den bygger helt och hållet på siffrorna i de rödgrönas budget. Enligt alliansens ledning beror det på att kommunfullmäktige redan beslutat om kommunens ekonomiska mål och ramar i juni i år.

– Vi kan inte både ha Sveriges högsta kommunalskatt och dessutom höja kommunens taxor, säger Lars Beckman (M).

13.45

Lili André (KD) går upp i talarstolen och pratar om att SD:s stöd till alliansens budget innebär att regimskifte.

– Nu finns det chans att vi i alliansen ska få leda och då ska ni få resultat. Om det inte är så att ni kommer att hävda att vår budget är er budget till 99 procent? säger hon.

Frågan många ställer sig nu är hur de rödgröna kommer att ställa sig om alliansens budget klubbas i fullmäktige. Kommer de att sitta kvar och styra i Gävle med alliansens budget?

13.52

Ahmed Amin (S) lyfter frågan om centrumplanen som är den största skiljelinjen mellan de rödgrönas och alliansens budget. Alliansen vill stoppa hela arbetet med centrumplanen genast.

– Tänkte lyfta en punkt som vi inte pratat så mycket om i dag. Det är centrumplanen som kommunen tagit fram tillsammans med företagen i Gävle. Den vill alliansens stoppa genast. Trots att det har lagts ner miljoner kronor och massor med arbetstid på detta. Ska allt det arbetet slängas rakt ner i sjön? säger han.

14.00

Sverigedemokraternas ledamot Roger hedlund förtydligar i talarstolen varför de väljer alliansens budgetförslag.

– Vi fäller i första hand minoritetsstyrets S, MP och V:s budget på grund av hur de hanterar flyktingsituationen, säger han.

Roger Hedlund rabblar sedan upp en rad likheter mellan alliansens och SD:s politik.

– Alliansen pratar om alternativa driftsformer av symfoniorkestern. Man pratar om att ta bort delade turer. Man pratar om en peng som ska följe med elever för kulturskola och fritid. Man pratar om insatser mot drogmissbruk. Vi har förespråkat snabba beslut för företag i Gävle. Det har alliansen också insett. Närheten för eleverna till sin skola.

– På så vis ser vi att alliansen har tagit till sig av en rad av våra förslag men i första hand är det att vi vill fälla de rödgrönas budget.

14.07

Jörgen Edsvik (S) blir sista talaren i budgetdebatten.

– Det har varit en tydlig debatt i dag. Sverigedemokraterna väljer att fälla den sittande regimen i kommunen på grund av att de tycker att alliansen för en bättre flyktingpolitik.

Ordförande i fullmäktige får uppmana Jörgen Edsvik att lämna talarstolen.

Nu är det dags att gå till beslut.

14.11

Eva Älander (S) ordförande i kommunfullmäktige försöker utreda vilka förslag som fullmäktige ska besluta om.

Alliansen har gått fram dels med ett eget budgetförslag och dels med 14 tilläggsyrkanden till de rödgrönas budgetförslag. Just nu råder en del oklarhet om vilka förslag som ska ställas emot varandra.

14.12

Nu är det ajournering i tio minuter. Ledamöterna sitter i grupper och diskuterar. Sverigedemokraternas ledamöter diskuterar med presidiet.

14.27

Efter beslutet, vid första ajournering av mötet, kommer de rödgröna att hålla en presskonferens. Arbetarbladet sänder presskonferensen live.

14.30

Nu startar mötet.

14.31

Ordförande Eva Älander (S) vill ställa de tre budgetförslagen mot varandra. Om alliansens förslag vinner den voteringen ska de besluta huruvida alliansens tilläggsyrkanden ska brytas ut eller i beslutas som en helhet.

14.33

Fullmäktige beslutade att alliansens förslag är motförslag till de rödgrönas förslag. Sverigedemokraternas förslag är därmed ute ur bilden.

14.35

Åsa Wiklund Lång (S) menar att om alliansens budget vinner så är hela budgeten beslutad.

Patrik Stenvard (M) menar att deras bilaga med 14 tilläggsyrkanden ska hanteras separat.

Daniel Olsson (S) tycker att man först ska besluta om hela alliansens förslag ska klubbas som en enhet eller inte och därefter besluta om de rödgrönas eller alliansens budgetförslag.

Fullmäktige beslutade att ställa hela alliansens förslag, inklusive de 14 tilläggsyrkandena, mot de rödgrönas budget.

Nu blir det votering med namnupprop.

SD röstar på alliansens förslag. Därmed kommer de rödgrönas budget att falla.

Alliansen vann med röstsiffrorna 35 - 30.

Mer läsning