Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två friskolor i Gävle fick för stora bidrag

Gefle Montessoriskola skulle ha 700 000 kronor av kommunen

i bidrag. Men när utbetalningen kom var den på
7
miljoner.


Även friskolan Prolympia har fått för mycket pengar.


Efter en granskning konstaterar kommunrevisionen att det finns stora brister i den interna kontrollen över friskolebidragen.

Annons

Avtalen mellan friskolorna och kommunen, insynen i friskolornas verksamhet och ekonomisk kontroll har hamnat under revisionens lupp.

I en ny rapport föreslår de flera förändringar, bland annat en ökad intern kontroll av om rätt belopp betalas ut till friskolorna.

Friskolor som är godkända av Skolverket har rätt till elevbidrag av kommunen, precis som de kommunala skolorna.

I år beräknas siffran för Gävles del bli totalt 79,4 miljoner kronor.

En stickprovskontroll för 2007 och 2008 visar att de flesta skolorna fått ett korrekt årsbelopp av kommunen. Men Prolympia har fått omväxlande för höga och för låga utbetalningar. Dessutom har elever i förskoleklass även räknats in i fritidsersättningen.

Summa summarum har skolan fått 1 850 000 kronor för mycket.

Under året har även Gefle Montessoriskola fått för mycket pengar. När fakturan skulle skannas ”hade en siffra skjutits in så att beloppet blev över 7 miljoner kronor i stället för cirka 700 000” kronor, skriver kommunrevisionen.

Felet upptäcktes snabbt, och Gefle Montessori betalade snabbt tillbaka pengarna. För Prolympias del tog det längre tid innan misstaget uppdagades.

Revisorn Gunilla Beckman Ljung, som gjort rapporten, har förståelse för enstaka missar, som i Gefle Montessoris fall.

– Men man måste vara uppmärksam på att det som kommer ut i skanningen kan innehålla felaktigheter, både när det gäller mottagare och belopp, säger hon.

Det systematiska felet som ligger bakom felutbetalningen till Prolympia speglar enligt henne däremot en stor brist i den interna kontrollen.

– Vi vill att man skiljer ut skolorna i redovisningssystemet, lägger in deras budgetar och följer upp utfallet per skola, säger hon.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jens Leidermark,s, håller med om att det finns behov av att göra något.

– Vi måste se över rutinerna för internkontrollen, säger han.

Annons