Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var femte barn placeras hos släkt och vänner

Ett omhändertaget barn ska i första hand placeras hos släkt eller vänner. Men om det finns konflikter i familjen eller om barnet inte kan garanteras skydd kan det betyda att socialtjänsten föreslår en annan placering, förklarar Kristina Nohrén, gruppchef på socialtjänsten i Gävle.

Annons

Hon får inte kommentera ett enskilt ärende på grund av sekretess, men kan förklara hur det generellt går till.

När ett barn omhändertas och placeras görs en omfattande utredning. Innan ett par blir godkänt som familjehem krävs många träffar och samtal, bland annat går både mannen och kvinnan igenom en djupintervju på 3-4 timmar som analyseras med hjälp av en psykolog.

– Vi vet att de ska möta barn som har det svårt, då gäller det att veta att de själva har det bra, att det inte river upp en massa, säger Kristina Nohrén, chef för familjehemsgruppen.

Vart femte barn som placeras hamnar hos släkt och vänner. Kristina Nohrén betonar att kraven på släktingar inte är lägre, utan att de utreds lika noga men att utredarna kanske tänker lite annorlunda.

Om en kvinna som är missbrukare inte kan ta hand om sitt barn, och mormor ställer upp, måste mormor och dotter har en relation som fungerar. Lagen säger att socialtjänsten ska upprätthålla en relation mellan föräldrar och barn så långt det är möjligt.

– För så vida det inte finns alldeles speciella omständigheter som skyddsskäl att föräldrarna inte ska träffa sina barn, men det är extremt ovanligt.

Det finns även kammarrättsdomar och prejudikat som socialtjänsten tar hänsyn till och försöker dra lärdomar av. I just det här fallet finns det en dom från Göteborgs kammarrätt (se text intill) som kan ha väglett socialtjänsten i beslutet att inte placera barnet hos sin farmor.

Familjehemmen som tar emot barn får aldrig ett generellt godkännande. Det är först när ett barn ska placeras det fattas ett beslut och det gör politiker i socialnämnden.

– Ibland tror folk att någon tjänsteman sitter och bestämmer saker i sitt eget rum men så är det inte. Det är många inblandade, säger Kristina Nohrén.

Att inte få ta emot ett barn är inget regelrätt beslut, och går därför inte att överklaga. Men när barnet ska placeras i nytt familjehem blir det ett nytt beslut, som föräldrarna har rätt att överklaga.

Annons