Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerbågen kan orsaka debatt

Ett långt arbete börjar lida mot sitt slut. I april klubbar kommunfullmäktige slutligen igenom den nya översiktsplanen för Gävle stad. Men politikerna är inte helt överens än, bland annat väntas debatt om Västerbågens förlängning.

Annons

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för hur Gävle stad kan utvecklas fram till år 2025 har pågått i fyra år. Nu är alla detaljer i kartorna och formuleringar i texterna så gott som färdiga och den 184 sidor tjocka handlingen färdig för att godkännas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Men samtalen mellan politikerna i mark-, miljö- och planberedningen ger en föraning om att det inte råder total enighet i alla frågor.

– Västerbågens förlängning och Slottstorget blir det nog diskussion om. Det finns vissa skiljelinjer, säger kommunalrådet Per Johansson (S).

I planen pekar man ut nya bostadsområden, industriområden, vägar och järnvägssträckningar. Men den anger också vilka områden som har så stora kultur- eller naturvärden att de bör skyddas från framtida exploatering.

Vägen Västerbågens förlängning är det klart mest omdiskuterade i den nya översiktsplanen. Trots massiva protester från boende i området har kommunen valt att ha kvar förslaget även i den slutgiltiga versionen.

Per Johansson är positiv till att möjligheten att bygga vägen, som skulle binda samman Fridhem med Teknikparken, finns kvar.

– Det handlar om att få ut trafiken på E 4 i stället för på Parkvägen. Men man ska använda fyrstegsprincipen och tömma ut alla andra möjligheter innan man bygger den, säger han.

Nybyggnation på Slottstorget finns det även några motståndare till. Torget är med som ett strategiskt område i planen. Det betyder att delar av det kan bebyggas, men man anger inte vilka.

Mer läsning

Annons