Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gävles mäktigaste person blickar framåt och bakåt

Carina Blanks uppdrag är att leda Gävle här och nu.

Men när ett nytt år närmar sig är det ändå läge för lite rannsakan kring det som gjorts senaste året, och några spådomar inför nästa.

En av de stora frågorna 2012 blir kommunalskatten.

Behöver vi höja den för att ha kunna ta hand om barn och gamla på ett bra sätt?

– Det är nog dags att börja prata om det, förvarnar s-kommunalrådet Carina Blank.

Hur är det att vara kommunalråd i Gävle i december år 2011?

– Jätteroligt! Det är så engagerande att se framåt. Jag blev bygg- och miljönämndens ordförande 1998 och tänker man tillbaka på allt som var otänkbart då; att använda gasverksområdet till kultur och det förorenade Alderholmen till bostäder eller att bygga Brända Bocken på Stortorget, så är det kul att se att det går att utveckla Gävle. Sedan dess är det en annan stad.

Vad ser du när du blickar framåt?

– Gävle är regionens största stad och har dragningskraft i sig själv, stadskärnan har till exempel inte dött sotdöden som man trodde. Gävle kommer att fortsätta växa, med ”hållbarhet” som förtecken. Vi kanske bygger lite mer centralt och lite mer på höjden. I Gävle är det ovanligt många som bor i centrum, det är jättebra.

Vad är det viktigaste för Gävle?

– Att kunna ge en bra utbildningsväg hela livet. Vi ska ha en bra förskola, ett varierat gymnasieutbud, variation i pedagogiken och det ska gå att göra om det man inte lyckades med som tonåring senare. Det är så otroligt väsentligt för att leva ett bra liv.

I SCB:s senaste mätning rasade Socialdemokraterna till 27,7 procent, bottenrekord. Hur kommer det att sluta?

– Jag kan inte förneka att det finns ett problem. Men i det dagliga upplever man inte det. Partiet är i förändring och människor reagerar olika. Mediabilderna och personfokus på Juholt blir dominerande men det pågår ett annat arbete, med organisationen och kommunikation. Det är en förmån att få befinna sig mitt i det arbetet.

Du tog över Raimo Pärssinens plats i partistyrelsen i år. Vilken roll har du där?

– Vanlig ledamot. Men vi är ett starkt s-distrikt och har stort förtroende. Det är inspirerande för mig att det finns ett forum för oss med samma politiska idé.

Vad lärde du av den misslyckade Electroengine-etableringen i Teknikparken?

– Det var mycket prat om något som var svårt att förstå. Inga enskilda kan lova något som är omöjligt. När det gäller företagsetableringar gör vi bedömningar från de mål och regler kommunen har. Det kan alltid finnas en mer komplex helhet som medborgare inte känner till.

– Men vi ska inte dra på oss badwill i onödan. Batterifabriken Nilar är däremot ett lyckat exempel på etablering.

Fanns det ögonblick när du ville lägga dig i fallet med elevhälsans chef Nnenna Larsson som lämnade sitt jobb efter en uppmärksammad persontvist?

– Olika fall kan engagera mig, men mitt behov av att hävda mig själv får aldrig bli så stort att jag lämnar ut enskilda medarbetare.

Hur klarar vi den globala ekonomiska oron i Gävle?

– Krisen är väntad, det bara måste ske. Men den politik man driver på statlig nivå är helt fel, att ge skattelättnader för de som tjänar mest i ett sånt läge. Vi borde rusta oss starka och satsa på infrastruktur i stället.

– De uteblivna pengarna för muddringen i rännan här utanför Gävle hamn är ett typexempel på det, att man gjort skattelättnader och sen säger att man inte har råd. Det är en av våra absolut viktigaste infrastrukturfrågor så vi har valt att gå vidare med det.

Apropå infrastruktur, varför är det så viktigt att skylta om riks 80 till Europaväg?

– En skylt kan faktiskt betyda något. Om man skyltar Gävle-Oslo redan från Stockholm, eller Oslo-Gävle från andra hållet, så syns det att vi finns längs de stora transportstråken. För oss är det viktigt att bli ett logistikcentrum där man byter trafikslag, gods och passagerare. Oslos gods ska till exempel gå ut via Gävle hamn, är tanken.

Blir det en skattehöjning i Gävle nästa år?

– Vi planerar inte för det men det är nog dags att börja en diskussion. När man tar bort skatteunderlaget på statlig nivå måste man ta ut det i kommuner och landsting.

– Många uppfattar sig som trygga och välbeställda, men om välfärden inte var gemensamt finansierad skulle medelklassens ekonomi urholkas snabbt. Om kommunmedborgarna vill betala ska man ta seriöst på det. Och ska man göra det ska man ta i rejält, annars ger det ingen effekt.

– Men jag förordar i första hand samarbete, att alla hjälper varandra och planerar rätt från början för alla behov. Vi konstaterar för Omvårdnad att kostnaderna är för höga i relation till vad de vårdade är nöjda med, men det tar tid att hitta rätt förändringar i en organisation som riggats för en viss storlek och som sedan växt.

Blir det en multi - sporthall på Sätraåsen 2013?

– Det är planen men om vi får stora problem måste vi titta över alla investeringar i kommunen, även hallen.

Var tycker du att den nya fotbollsarenen ska ligga?

– Båda arenorna tillsammans på Sätraåsen skulle hjälpa föreningarna att tillsammans organisera hela området så att man får större intäkter. Det skulle vara fantastiskt om det fanns utbildningar, forskning, rehab, restauranger och butiker där. Sätraåsen ligger på promenadavstånd från stan dessutom, men man skulle kunna utnyttja parkeringsplatser gemensamt. Parkeringsplatser tycker jag är en urtråkig fråga! Men de behövs förstås.

Hur går det för Gävle i den nya regionindelningen?

– Jag ser det som naturligt att vi samarbetar med Uppland. Det gör vi ju redan, mellan Gävle sjukhus och Akademiska till exempel. Svealandsregionen är vår studie- och arbetsregion, ur Gävleperspektiv. Den handlar egentligen om hur staten ska fördela sin verksamhet, men det har vinklats åt frågan om vilken potential regionerna har i stället.