Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge bandyn i Skutskär en anständig behandling

Älvkarlebyalliansen har ett budgetförslag gällande bandyns framtid i skutskär som de anser är en ”win-win situation” för kommunen och Skutskärs IP.

Annons

I Älvkarleby kommun har den ledande politiska majoriteten hanterat frågan om bandyn på Skutskärs IP på ett traditionsenligt sätt. Det vill säga dåligt, respektlöst och i långbänk. De förslag som presenterats klubben är avtalskonstruktioner som slår knut på sig själv. Sanningen är den att Socialdemokraterna inte törs eller orkar låta investera i nytt kylaggregat och rörmatta.

Bandyn är idag en del av Skutskärs och Älvkarleby kommuns identitet och bandyn är en sport som gett oss ett unikt kulturarv. Vi anser att det är viktigt att arbeta långsiktigt för att detta unika arv ska bevaras och utvecklas även i framtiden. Vi ser också i Skutskär bandy ett bra sätt att marknadsföra kommunen på andra orter runt om i landet.

Vi tolkar det som att Skutskärs IF Bandyklubb har för avsikt att bedriva framtida verksamhet på Skutskärs IP och i Älvkarleby kommun med både nya vyer och moderna metoder. Vi anser att Bandyn bedriver en viktig ungdomsverksamhet i Älvkarleby kommun och mot bakgrund av det vi vill investera 7 miljoner kronor för år 2010 i ett nytt kylaggregat som förser både ishockey och bandy med kyla för uppisning. Samtidigt som vi då eliminerar miljöproblemet med den nuvarande ammoniakdriften ser vi en betydande eleffektivisering samt minskade drift och underhållskostnader i övrigt med ett nytt kylaggregat. I investeringen inryms också en ny rörmatta där vi ser att en del av arbetet kan utföras av föreningen själv.

Vi vill samtidigt med start från och med 1 januari 2010 erbjuda, Skutskärs IF Bandy, Skutskärs IF Fotboll och Skutskärs Sportklubb föreningsdrift som för kommunen innebär en besparing på tjänster som idrottsplatsansvarig, städning m m. Besparing för kommunen blir 615 000 konorr. Dessa funktioner och arbeten får utföras av ovan nämnda föreningar som idag bedriver verksamhet på Skutskärs IP.

Kylaggregatet och rörmattans investeringskostnad har vi kalkylerat till 7 miljoner kronor och med 15 års avskrivningstid ger det cirka 700 000 kronor i kapitalkostnad per år. Vi ser här att med ny och effektivare utrustning blir eleffektiviseringen betydande och vi kalkylerar här med cirkaa 300 000 kronor/år i mindre elkostnad. För år 2010 års budget ökar kapitalkostnaden med 350 000 kronor (halvårseffekt) och besparingen av el blir cirka 150 000 kronor (halvårseffekt). Detta tillsammans med att föreningarna erbjuds föreningsdrift gör att Älvkarleby kommun för år 2010 gör en nettobesparing om 415 000 kronor trots en nyinvestering på 7 miljoner kronor. Omräknat till helårseffekt skulle besparingen bli netto cirka 215 000 kronor.

Mer läsning

Annons