Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ge barn en hållbar och hälsosam livsstil genom ökad cykling

Många av oss upplever att cykeln är populärare än någonsin, men statistiken talar sitt tydliga språk: ”barn (6–14 år) cyklar 42 procent kortare sträcka nu än under mitten av 1990-talet, och ungdomar och unga vuxna (15–24 år) cyklar 46 procent kortare nu.” (Rapport 2015:14 från Trafikanalys). Samtidigt noterar folkhälsomyndigheten att den fysiska aktiviteten hos barn och unga har minskat. Brist på fysisk aktivitet ökar risken för en rad sjukdomar såsom fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Föreningen Svenska Cykelstäder ser oroat på utvecklingen, men menar att förändring är möjlig om föräldrar, politiker och skolor tar ökat ansvar för att skapa ett hållbart och hälsosamt resebeteende från unga år.

Störst ansvar för barnens transportvanor har föräldrarna. Genom att vara en god förebild och själv cykla, samt att uppmuntra och göra det möjligt för barnet att cykla kan föräldrar hjälpa sina barn att få goda vanor och vardagsmotion. Skjutsande föräldrar, som ofta är stressade i samband med hämtning och lämning, utgör dessutom en fara för gående och cyklande barn. Genom att cykla tillsammans med dem har man en möjlighet att låta barnet öva på de utmaningar som finns i trafiken och uppnå trafikmognad i sin egen takt. Genom att föräldrar turas om att hämta upp och följa barn från närområdet till skolan behöver inte varje enskild förälder följa sina barn varje dag.

Skolan behöver också ta ett större ansvar för att barn och unga ska lära sig trafikregler och säker cykling. Idag är det tyvärr inte en självklarhet att barn får cykla som en del av undervisningen, trots krav i läroplan att lära ut om trafik. Undervisning i trafikregler och praktiska övningar borde vara en självklarhet och det finns goda exempel att inspireras av exempelvis från Helsingborg. Utöver undervisning om trafikregler borde cykelutflykter vara ett självklart inslag i skolan för att visa på att cykling framförallt är roligt! Skolor kan också ta ett ansvar genom att till exempel anordna en ”cyklande skolbuss”, som motsvarighet till konceptet ”gående skolbuss” som finns i många kommuner.

Men för att föräldrar och barn ska känna sig tryggare i trafiken behövs också utökade satsningar på cykelinfrastruktur från kommuner, regioner och nationell nivå. Sammanhängande och trafikseparerade cykelvägar gör att konflikterna med andra trafikslag minskar och ökar säkerheten. Kommuner har möjlighet att vid planering av trafiken runt en skola prioritera säkra cykelvägar och se till att avlämningsplatser för bilar ligger en bit bort för att trafiken inte ska bli alltför intensiv i direkt anslutning till skolan. Istället kan särskilt anordnad parkering för lådcyklar eller cykelkärror vara ett sätt att visa på att cykel är ett prioriterat transportslag.

I början av en termin finns en särskild möjlighet att etablera nya vanor, därför är det särskilt viktigt att satsa på att få fler barn att cykla nu. Svenska Cykelstäder ser allvarligt på att barn och unga vuxna cyklar allt mindre och efterlyser insatser från alla nivåer för att vända trenden. Vi inte råd att låta bli, och det är bråttom att vända utvecklingen.

Styrelsen för Svenska Cykelstäder

Henrik Oretorp (C) Halmstad

Emma Berginger (MP) Lund

Mikael Vilbaste (MP) Västerås

Moa Rasmusson (L) Sollentuna

Anders Samuelsson (C) Jönköping

Lenita Ericson (S) Luleå

Thomas Rödin (MP) Helsingborg

Elias Aguirre (S) Linköping

Margaretha Wedin (C) Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel