Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge barnen en bra utemiljö

Annons

Folkpartiet i Älvkarleby har sedan 2002 i olika sammanhang påtalat vikten av att göra utemiljön i skolan och framförallt i förskolan säker och inbjudande till lek och rörelse.
Jag har nu besökt de flesta av kommunens förskolor och kan konstatera att utemiljön inte är något som ses som en viktig del i verksamheten. De flesta gårdar är mycket små och ger inte utrymme för spring eller att några barn ska kunna dra sig undan och leka ifred. Andelen bar himmel är på nästan samtliga gårdar otroligt stor och barnen tvingas att vistas i gassande sol om de vill använda de fasta lekredskap som finns. I stället för att låta gungor och sandlådor skyddas av skuggande trädkronor står lekredskapen helt oskyddade med ibland endast en lyktstolpe som skydd mot solen. På några förskolor har träd huggits ner trots personalens protester men på en förskola har personalen lyckats rädda några träd som skänker skön svalka på en i övrigt trädlös gård.
1997 kom Patrik Grahns forskningsrapport ”Ute på dagis” där han fastslog att en stimulerande utemiljö ger barn större koncentrationsförmåga, bättre motorik och lägre sjukfrånvaro. Denna rapport ledde till ett stort projekt, SPRING -Skugga Pedagogik Rörelse I Natur o Gårdsmiljö- som har genomförts i Nynäshamns kommun och som bygger på en undersökning där UV-strålning och steg per minut mättes på barnen. Där tar de barnen och hälsa på stort allvar och utformar utemiljön utifrån barnens behov, hälsa och säkerhet.

Vi vet att barn som utsätts för stor UV-strålning löper större risk att senare i livet drabbas av cancer och vi vet också att barn som inte rör på sig får ökad risk för övervikt och fetma. Barn som leker på en inspirerande förskolegård har lättare att koncentrera sig och större gårdar med flera barn än de egna kompisarna på avdelningen ger större träning i att komma överens och att tex dela på de lekredskap som finns.
Utemiljön på flera av Älvkarlebys förskolor är platta, solbelysta små tårtbitar och på flera av avdelningarna väljer personalen att ta med sig barnen ut i skogen för att de ska få möjlighet att stoja och leka i spännande och skuggig miljö.
Det är bra för det visar att vi har personal på våra förskolor som gör det bästa av en ganska omöjlig situation, men så ska vi inte ha det. Personal ska fortsätta att gå ut i skogen med sina barn och när det inte av olika skäl går ska de kunna tryggt låta barnen leka på en skuggig och inspirerande gård.

Ska Älvkarleby leva upp till målet att skapa en god folkhälsa i kommunen så måste vi börja med våra yngsta invånare.

Folkpartiet i Älvkarleby går till val på att Naturskolan tillsammans med de utegrupper som finns på förskolorna omgående ska få i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för kommunens förskolor för hur utemiljön ska kunna utformas för att minska UV-strålningen och öka rörelse och inspirerande lek.

Ann-Cathrin Larsson (FP)
Kandidat till kommunfullmäktige i Älvkarleby

Mer läsning

Annons