Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge barnen kortare ”arbetsdagar”!

Annons

Barnen är det dyrbaraste vi har. Denna fras innehåller mycket av värme och omtanke. Det är en fras som vi ibland kanske fnyser åt. Men samtidigt vill jag nog hävda att när vi skalar bort mycket av det som fyller livet och dagarna så återvänder vi till att våra barn och barnbarn är det viktigaste och dyrbaraste vi har. Det är därför som barnomsorg och kvalitetsfrågor är ett så hett område i samhällsdebatten.

Vi kristdemokrater har som ett av de tydligaste partierna drivit på för att det ska finnas olika alternativ i barnomsorgen. Låt mig vara glasklar med att förskolan är en bra och viktig omsorgsform för många barn. Och i de flesta fall finns en engagerad personal inom förskolan som ger allt för att ge högsta möjliga kvalitet till varje barn. För andra barn och familjer är vårdnadsbidraget ett alternativ och en viktig frihetsreform. Familjedaghem och flerfamiljslösningar är andra bra alternativ. Denna mångfald är viktig eftersom barn är olika och barn utvecklas i olika takt. Därför måste de som känner barnet bäst, föräldrarna, få valmöjlighet.

Idag går de allra flesta barn i förskola. 83 procent av alla 1-5-åringar är inskrivna i verksamheten mot 66 procent för tio år sedan. Det är ett resultat av en medveten politik med reformer som maxtaxa, allmän och avgiftsfri förskola samt rätt för föräldralediga och arbetslösa att ha barnen på förskola.

Verksamheten i förskolan ska ha hög kvalitet, våra barn ska ha den bästa omsorgen och en trygghet och en stimulans som bidrar till en god utveckling. Jag anser att barngrupperna på vissa håll blivit alltför stora för att barnomsorgen ska leva upp till de kvalitetskrav vi ställer. Vi ser också att många barn tillbringar mycket långa dagar i förskolan. Detta oroar många föräldrar och även mig som riksdagsledamot. Jag tror barn i allmänhet behöver mer tid med sina föräldrar. Detta synsätt finns bakom de förslag som nu diskuteras inom vårt parti och som innebär att man borde pröva att införa en taxa där föräldraavgiften kopplas till faktiskt utnyttjad tid. I vissa delar av landet har man gått före och redan nu prövat detta. ”Nuddisar” har införts i flera kommuner i Västerbotten.

All barnomsorg är till för barnen. Som riksdagsledamöter har vi ett ansvar att ge bra förutsättningar för barn, föräldrar och barnomsorgspersonal. Vi skyldiga att ge alla barn en god start i livet. För att detta ska bli möjligt tror jag det behövs en öppenhet för nytänkande. Barnen är det dyrbaraste vi har!

Anders Andersson (KD)
Järnforsen
Riksdagsledamot i socialutskottet

Mer läsning

Annons