Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge landsbygden lika utvecklingsmöjligheter!

Annons

En tydlig trend i riksdagsvalet var att Sverigedemokraterna gick kraftigt fram i många mindre orter på landsbygden. Så även i Uppsala län, inte minst i norduppland. T ex så fördubblade SD ofta sitt stöd i mindre orter Söderfors, Skärplinge, Tobo, Morgongåva, Marma, Gimo och nådde i vissa orter över 10 %.
Orsakerna till att ett så högerpopulistiskt och invandrarfientligt parti som SD fick så stora i allmänhet och i mindre orter på landsbygden i synnerhet är säkert sammansatt. En huvudförklaring är enligt min mening att arbetslöshetens har tillåtits att bita sig fast på en oacceptabel hög nivå men det finns också andra delförklaringar. En av dessa är säkert den ökande klyftan mellan livsvillkoren på de mindre orterna på landsbygden och tillväxtområdena i våra stor- och universitetsstäder. Ett aktuellt exempel är Morgongåva där Posten nu stänger Post i butik med hänvisning till ICA i Heby. För ett år sedan stängdes OKQ8-macken. En politik för hela Sverige måste angripa dessa ökande klyftor och finna nya vägar för att landsbygdsregionernas utvecklingspotential ska omvandlas i fler arbeten, bättre samhällsservice och ökad framtidstro hos befolkningen.
För landsbygden har stora resurser som måste utnyttjas t.ex.
•Lämpliga områden för biobränslen, vindkraft, ekologisk odling, ekoturism, attraktiva boendemiljöer
•Människor med stora och breda yrkeskunskaper som i sig även utgör en stor möjlighet för ett väsentligt utökat entreprenörskap.
•Starka nätverk, omfattande föreningsverksamhet och mångsidigt kulturliv
Kulturen har en given roll även för landsbygden. En ort med rikt kulturliv är viktigt för landsbygdskommunernas framtida utveckling. Teater och dans ska finnas i hela landet där den regionala spridningen är ett nationellt ansvar och staten måste garantera finansieringen. Digitalbio i hela landet bör främjas, så att även mindre orter kan ta del av den bredd i filmutbudet som finns i de större städerna. Kultur- och musikskolan skall hålla en god kvalitet och vara tillgänglig för alla, oavsett var man bor.
Vi vet att goda kommunikationer är helt avgörande. Upptåget har inneburit att många nordupplänningar har fått helt andra möjligheter att t ex arbeta inne i Uppsala men ytterligare tätare turer krävs norrut mot Gävle. Men det handlar också om vägunderhåll. Regeringen vill efter en av de hårdaste vintrarna på länge med stora tjälskador minska anslaget för tjälsäkring.
Lanthandeln och bensinmackarnas fortsatta utglesning är ett direkt hot mot möjligheten att fortsätta att bo i vissa delar av landet. Människor måste kunna känna sig trygga i förvissningen om att ha tillgång till nödvändiga dagligvaror. Omkring 100 000 hushåll i landet har mer än 10 km till sin närmaste butik. Närmare 35 % av de 1 100 butiker som är sist kvar på sin ort bedöms ha låg omsättning, vilket gör att sannolikheten för nedläggning är stor den närmaste tiden. Anledningarna till denna utveckling är flera. Att lågprishandeln ständigt utökar sina domäner är en stor orsak. Utan en fungerande lokal service kan inte någon berörd kommun eller något landsbygdsdistrikt överleva. För de människor som bor på landsbygden är livsmedelshandelns nedmontering ett stort problem. Regeringen bör ta initiativ till en samorganisation för alla de små landsbygdbutikerna som skulle ge dessa möjligheter till storinköpsrabatter som de idag inte har del av.
Liknande problem står de mackar som finns kvar på landsbygden inför. På två år har nära 700 mackar försvunnit. Därmed har också fler människor fått längre till närmast tappställe. Samtidigt är det positivt att på olika ställen i landet har innevånarna själva lyckats ta över och driva vidare vissa mackar. Norge har genom en flexibilitet och påhittighet lyckats hejda utvecklingen mot färre mackar i många landsbygdsdistrikt. Tillgång till mackar måste prioriteras i en ny utredning om den regionala utvecklingspolitiken.
Jacob Johnson (v), riksdagsledamot

Mer läsning

Annons