Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Globaliseringen ställer stora krav på Sverige

Världen förändras i rask takt. Nya marknader öppnas och länder som tidigare var beroende av bistånd har nu vuxit sig starka och blivit seriösa aktörer på den globala arenan.

Annons

Globaliseringen ställer också stora krav på Sverige, vi behöver ha ett bra företagarklimat för att se till att fler vågar starta och driva företag, men också för att fler bolag ser Sverige som ett attraktivt land att investera i. Vi behöver ha en arbetsmarknad som står pall för lågkonjunkturer och som ger unga möjligheten att komma in.

Alliansregeringen har tagit avgörande steg för att stärka Sveriges möjligheter att dra fortsatta fördelar av globaliseringen. Exempel på det är sänkt bolagsskatt, jobbskatteavdrag, halvering av arbetsgivaravgifterna för unga, nystartsjobb och instegsjobb samt halverad restaurangmoms.

Men fortfarande återstår utmaningar. Ungdomsarbetslösheten är en sådan. Vi måste bli bättre på att få in fler unga på arbetsmarknaden. Vi i Folkpartiet vill därför:

Verka för lägre ingångslöner. Sverige har en mycket sammanpressad lönestruktur, särskilt inom offentlig sektor. Det gör att erfarenhet lönar sig dåligt och att unga har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

Införa ungdomsavtal/introduktionsanställningar inom kommuner och landsting. Unga slussas in på arbetsmarknaden genom att under en viss tid få en anställning, en något lägre lön och handledning. Vi anser att ungdomsavtal/introduktionsanställningar bör införas i alla kommuner och landsting.

Förändra skolan så att färre unga slås ut. I länder med lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige är lärlingsutbildningar en viktig väg in på arbetsmarknaden för unga. Därför har vi i Folkpartiet drivit på för lärlingsutbildningar även i Sverige och de finns nu med i den nya gymnasieskolan. Det bör också införas en ny anställningsform, lärlingsprovanställning, för att ge ännu en väg in på arbetsmarknaden för unga utan erfarenhet och yrkeskunskap.

Ändra turordningsreglerna så att unga får bättre chanser på arbetsmarknaden. Dagens turordningsregler i LAS, som baseras på anställningstid, minskar rörligheten på arbetsmarknaden och gör det svårare för unga att få jobb. De nuvarande reglerna bör därför avskaffas och ersättas med turordningsregler som baseras på den enskildes kompetens. Då får unga en mer rättvis chans på arbetsmarknaden och äldre vågar byta jobb, vilket skapar fler öppningar på arbetsmarknaden där unga personer kan ta sig in. Arbetsgivarna bör i samband med att anställningsskyddet moderniseras avsätta större resurser för omställning.

Folkpartiet tar ungdomsarbetslösheten på stort allvar. Vi nöjer oss inte förrän våra ungdomar får en ärlig chans att etablera sig på arbetsmarknaden.


Johan Pehrson (FP)
Riksdagsledamot och gruppledare

Ismail Kamil (FP)
Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet

Annons