Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Glöm inte den ”gamla” lärarutbildningen

Annons

Inom svensk utbildningspolitik är 2011 det största reformåret någonsin. Vid halvsårsskiftet fick vi bland annat en ny skollag, ett nytt betygssystem och lärarlegitimation som innebär att alla lärare dels måste vara utbildade och dels gått ett introduktionsår efter utbildningen. Nu i höst sjösätts dessutom nya lärarutbildningar på landets lärosäten, så även vid Högskolan i Gävle. För Lärarförbundet student, som representerar 27 000 lärarstudenter, är uppstarten av den nya lärarutbildningen och dess konsekvenser för samtliga lärarstudenter, även de som tar del av den föregående, en viktig fråga för de kommande åren.

Alltsedan regeringsskiftet 2006 har frågan om en ny lärarutbildning varit aktuell för landets lärosäten. Tidigt aviserades att en prövning av varje lärosätes lämplighet att utfärda lärarexamen skulle ske. Detta har lett till att landets lärosäten successivt har anpassat sin verksamhet för att kunna klara av prövningen för ny lärarutbildning. Personalstabens sammansättning har omorganiserats, förberedelsegrupper har formerats och nya kursplaner har pressats genom lärosätets byråkratiska tröskverk. Så sent som i juni stod det slutligen klart vilka lärosäten som från och med i höst kommer att starta upp de nya lärarutbildningarna.

Examensrättsanpassningen har på många lärosäten inneburit att resurser har flyttats från den tidigare utbildningen och dess studenter till planeringen av en ansökan om examenstillstånd för de nya lärarutbildningarna. Resurser avsedda för de studenter som redan idag läser till lärare har alltså tagits för att planera en ny lärarutbildning. Det är inte acceptabelt. När den nya utbildningen under hösten introduceras befarar vi att den föregående lärarutbildningen, som majoriteten av landets lärarstudenter kommer att tillhöra i flera år framåt, kommer att nedprioriteras. Detta är inte heller acceptabelt. Det är av största vikt att den föregående lärarutbildningen även i framtiden utvärderas, utvecklas och kvalitetssäkras, då alternativet är att flera kullar av lärarstudenter går förlorade i friktionen mellan två system.

För att bygga Sverige som en stark kunskapsnation är läraren den viktigaste faktorn. Därför måste varje enskild lärarstudent erbjudas en utbildning som håller hög kvalitet. Varje lärarstudent är viktig! Lärarutbildningen skapar inte bara lärare. Lärarutbildningen skapar framtidens Sverige.

Marcus Friberg
ordförande Lärarförbundet student

Linnéa Bladin
Lärarförbundet student Gävle

Mer läsning

Annons