Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör Älvkarleby till en egen kommundel

Annons

Det är dags att ifrågasätta lämpligheten att kommunala beslut om Älvkarlebybornas skattepengar fattas av förtroendevalda där nästan samtliga bor i Skutskär. Avsaknaden av kloka bedömningar i viktiga frågor för Älvkarleby sätter bygdens möjligheter att bevara och utveckla sin identitet på spel. Det nya medborgarkontoret i Skutskär skapar inte på något sätt ett närmare förhållande mellan lokalt förankrade förtroendevalda och medborgarna i Älvkarleby.


Älvkarlebygruppen vill starta debatten om möjligheten att det gamla ursprungliga Älvkarleby skulle kunna bli en kommundel med egen budget som sköter till exempel skola, kultur och fritidsfrågor inklusive fiske- och besöksnäring samt idrott. Finns intresset för detta bör ett genomförande snarast utredas.


Älvkarlebygruppen har nu haft sitt femte ordinarie årsmöte. Sedan starten med en interimsstyrelse har föreningen lyckats få Vattenfall att återköpa Laxön som med kommunens goda minne var sålt 2004. Bolaget har renoverat samtliga byggnader inom det tidigare militärlägret.

Älvkarlebygruppen har gjort olika försök till samarbeten mellan det offentliga, näringslivet och de ideella föreningarna med till exempel Älvkarlebyveckan som då ökade besökarantalet till Laxön med 30%. Arbetet i Älvkarlebygruppen är i sin helhet inriktat på viktiga allmänna intressen för Älvkarlebys identitet. Trots detta har arbetet i många avseenden stött på stora svårigheter. Seriösa förslag om utvecklingsprojekt för kultur-och naturinitiativ har klubbats ner eftersom de har initierats lokalt.


2010 startade Älvkarlebygruppen i samarbete med Naturskyddsföreningen i Älvkarleby Lona-projekt (lokalt naturvårdsprojekt via länsstyrelsen). Arbetet började med en botanisk inventering och studiecirkel 2010. Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen i Älvkarleby samt Älvkarlebygruppen har i det fortsatta arbetet ansökt om att få hyra f d turistinformationen vid bron över till Laxön under tre år för en Naturstuga.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att istället att uppdra till Älvkarlebyhus att ta bort byggnaden till förmån för parkeringsplatser.


Föreningen har genom ombud erbjudit sig att skapa en strandpromenad från Stora Hallen till järnvägsstationen enligt den färska översiktsplanens målsättningar med arbetsmarknadsmedel. Detta förslag har lämnats utan reaktion.


Älvkarlebygruppen har arbetat för att Sandstugorna ska användas för sportfiskeändamål. Beslutet att istället sälja dessa till villatomter inom flugfiskeområdet på Sand missgynnar verksamheten både genom att lämna Sportfiskeklubben utan lokaler och att förstöra karaktären på området för laxfisket. Eftersom området kan översvämmas inom en hundraårsperiod finns också risk att kommunen, dvs skattebetalarna blir skadeståndsskyldiga.


Älvkarlebygruppen har tillsammans med andra föreningar anhållit hos kommunstyrelsen om ett dialogforum fyra gånger per år om specifika Älvkarlebyfrågor. Detta förslag har avvisats.


Mot bakgrund av oförståelse för lokala frågor i Älvkarleby vill Älvkarlebygruppen därför framföra sin idé till debatt att skapa en egen kommundel i Älvkarleby. Detta är idag ett vanligt förfarande i många kommuner. Det finns ett flertal exempel på genomförda lokalt förankrade nämnder där medborgarna så har önskat.

För styrelsen i Älvkarlebygruppen
Lena Steffner

ordförande

Mer läsning

Annons