Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör barnkonventionen till svensk lag

Annons

Organisationen UNICEF har under november månad drivit en kampanj för att FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska inkorporeras i lagstiftningen och därmed göras till svensk lag. Under kampanjveckorna har UNICEF på sin blogg presenterat en mängd exempel på fall där barn farit illa. Det har bland annat gått att läsa om 14-åriga Anna som utvisas från Sverige trots att hon lider av depression, om Maja och Carl som upprepade gånger sett sin mamma misshandlas av sin pappa, om 2-åriga Anja vars föräldrar utvisas till olika länder, om Sara och Maria som tvingas stjäla och om gravida Suzanna som inte vågar söka vård eftersom hon lever gömd i Sverige. UNICEF menar att om barnkonventionen vore svensk lag skulle beslutsfattare vara tvungna att ta barns rättigheter på allvar i dessa och i liknande fall.

I Sverige anser vi oss vara duktiga på att lyssna på och tillgodose barns behov och rättigheter men i FN:s barnrättskommittés senaste granskning av Sveriges arbete med att förverkliga barnkonventionen fick vi bland annat kritik för att svenska barn fortfarande har väldigt låg kunskap om sina rättigheter och att det finns stora brister i möjligheterna till inflytande.

När Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 valde man att inte inkorporera den i svenskt rättsystem utan att istället anpassa lagar till konventionen allteftersom. Idag vet vi att den metoden inte är tillräcklig. När nya problem uppmärksammas där barnkonventionen inte följs är det en lång och osäker process att ändra lagen. Dessutom kommer det alltid att uppstå helt nya situationer där barnets rättigheter riskerar att kränkas men som inte har kunnat förutses av lagstiftarna. Med barnkonventionen som svensk lag skulle dessa rättigheter vara tillämpliga direkt. Dessutom skulle det ställas mycket högre krav på kompetensen bland beslutfattare, myndigheter och domstolar när det gäller barns rättigheter. Med barnkonventionen i ryggen skulle det bli lättare för både de som arbetar med barn och andra att reagera när barn far illa

Vänsterpartiet har under flera år motionerat om att barnkonventionen ska bli svensk lag. Den 1 december var frågan åter i riksdagen för debatt och omröstning. Trots att det idag finns en majoritet i Sveriges riksdag för att göra barnkonventionen till lag togs inget sådant beslut. Vänsterpartiet tycker det är dags att sluta långhala frågan. Stärk barnens rättigheter och gör snarast barnkonventionen till svensk lag.


Ulla Andersson
Marita Engström

Vänsterpartiet

Mer läsning

Annons