Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör upp med de kriminella politikerna

Folken i Europa (EU) måste göra upp med sina odemokratiska och kriminella politiker.

Annons

De är odemokratiska därför att de beslutat om en grundlag (Lissabonfördraget) som alla stater i unionen måste följa. Genom att den anger att en viss politik/ideologi (den extremt marknadsliberala) skall vara förhärskande/styrande i unionens stater är den odemokratisk.
I en demokrati skall alla politiska riktningar höger, vänster, liberal, socialistisk etc kunna bilda regering och föra sitt partis politik om man vunnit en majoritet av väljarna i fria val.
Detta omöjliggör Lissabonfördraget och därmed har EU sanktionerat/fastlagt enpartistaten.
Därför kan inte EU betraktas som en demokrati.
Kriminella är politikerna eftersom de lagt fast regler (bl a konvergenskraven/stabilitetspakten)
som för flertalet stater (27 st) omöjligör för dessa att föra bl a en ekonomisk/finanspolitik som
leder till ekonomisk utveckling. Dessa regler har i stället inneburit stagnation, arbetslöshet, sänkta läner och hög skuldsättning. De är i första hand orsaken till de i EU in-
gående staternas kris.
Samtidigt har politiker försett sig och anhöriga med privilegier som inte står diktaturerna efter.
Sverige: I Sverige har politikerna grovt brutit mot grundlagen när de grundlagsstridigt ändrade
regeringsformen och därmed överförde folkets makt till Bryssel (EU).
När de godkände Lissabonfördraget utan val eller folkomröstning handlade de på samma sätt som en diktator.
Att Allianspartierna godkände fördraget ligger i sakens natur eftersom det är det marknadsliberala systemet som skall gälla. Men det var likafullt grundlagsstridigt.
Att "socialdemokraterna" godkände avtalet visar ju tydligt att de inte längre är ett socialdemokratiskt part. Ett parti som godkänner att en helt annan ideologi än den egna
skall vara styrande i EU/Sverige innebär att politikerna då de röstade antingen varit berusade
alternativt att de medvetet lämnat det egna partiets politik. De i fördraget ingående s k "fyra friheterna" slår hårt mot den svenska landsbygden men även mot Sverige i övrigt.
Vill Socialdemokraterna bli trodda måste de ta avstånd från Lissabonfördraget och klart markera att någon anslutning till Euron aldrig kan inte bli aktuell. Partiet måste tydliggöra att det aldrig kan acceptera att löntagare i Sverige betalas olika för samma arbete. Med sitt godkännande av Lissabonfördraget är Socialdemokratin medansvarig till framväxten av ett nytt proletariat i Europa. Vi riktiga socialdemokrater är inte betjänta av ett ambivalent parti som verkar ha tappat såväl karta som kompass och irrar omkring utan minsta aning om var målet
ligger.
Det måste bli uppenbart för medborgarna att de EU-kramande politikerna är de som i första hand är ansvariga för Europas (EU) kris. Detta är de därför att de sett tydliga tecken på att
krisen kommer men av prestge inte gjort vad de borde.
Olle ljungbeck, Gävle.

Mer läsning

Annons