Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grön folkhälsa för bättre jämlikhet

Annons

Folkhälsan blir allt bättre I Gävleborgs län, men tyvärr är den ojämnt och ojämlikt fördelad. Detta vill Miljöpartiet råda bot på.
Folkhälsa är inget eget, avgränsat område. Liksom tidigare måste folkhälsoarbetet integreras i andra åtgärder och aktiviteter. För att så många som möjligt ska nås, måste detta arbetssätt utvecklas och spridas. Stat, landsting och kommun har ett delat ansvar för folkhälsan. Mellan dessa sker redan ett omfattande samarbete. Men företag, skolor, föreningar och kyrka skulle kunna spela än mer aktiv roll i folkhälsoarbetet. På så vis skulle fler människor nås och folkhälsan på sikt bli mer jämlik.
Grön folkhälsa innebär att både landstingets och de privata hälsocentralerna ska kunna erbjuda kost-, motions- och rökavvänjningsgrupper. Detta kan ske i samverkan med företag och ideella organisationer. Fysiska aktiviteter och kultur på recept bör användas som behandlingsmetod, när detta är relevant, liksom mer kontakt med djur och natur. Erfarenhetsmässigt vet man att detta både har länkande och långsiktiga folkhälsoeffekter.
Grön folkhälsa innebär att arbetsgivare och skolor stimulerar anställda och elever att gå, cykla eller åka kollektivt (skolskjuts). Dessa insatser skulle få en betydande folkhälsoeffekt. Att gå och cykla ger oftast den motion som behövs för att hålla sig frisk. De som åker med kollektivtrafiken till sitt arbete eller till skolan, får motion när de går till och från tåg och bussar.
Grön folkhälsa påverkar också samhällsplaneringen. Gång- och cykelvägar prioriteras liksom kollektivtrafiken. Närhet till och utsikt mot grönområden är viktiga. Studier visar att de som kan se växtlighet från sina fönster, känner sig mindre stressande och sällan får högt blodtryck.
Den gröna folkhälsan kräver något större resurser än vad som idag avsätts till folkhälsoarbete. Men genom att kostnaderna för sjukvård minskar, får hela samhället och även landstinget igen utgifterna mångdubbelt om. Den resursökning som krävs är dock inte särskilt stor. De flesta av insatserna kan ske inom nuvarande kostnadsram. Den största vinsten gör dock individerna, och främst de grupper som idag sällan nås av folkhälsoarbetet, genom bättre hälsa och därmed ett rikare liv.
Jörgen Sjöstedt MP
Ordförande, Gävleborgs län
Maria Aspers MP
Landstingsråd

Mer läsning

Annons