Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Guds bråkstake från Gävle

Den 8 augusti 1850 beslöt myndigheterna i Gävle att 34-årige John Forsgren skulle kastats ut från sin födelsestad. Helst hade man velat sätta honom i fängelse – eller på dårhus – men eftersom han var amerikansk medborgare var rättsläget lite komplicerat. Så man valde att i stället förpassa honom till Stockholm för vidare utredning. Därifrån landsförvisades han några veckor senare.

Annons

Vad var det då för brott som Forsgren gjort sig skyldig till?
Liksom alla andra väckelsepredikanter hade han brutit mot konventikelplakatet, som förbjöd andra än präster att predika. Men till skillnad från de andra bibeltolkarna spred han en lära som inte alls stämde överens med vad som stod att läsa i Bibeln.

Forsgren var mormon och menade att det inte var Jesus utan amerikanen Joseph Smith som var Guds verkliga profet. Denne Smith skulle 1827 fått besök av en ängel som gett honom några guldplattor som var skrivna av ättlingar till de gamla hebréerna. Tavlorna hade sedan legat nedgrävda i mer än tusen år men fanns nu tolkade och utgivna som Mormons bok. Budskapet var minst sagt förbryllande och när Forsgren en dag döpte ett antal nyfrälsta anhängare och startade en församling tyckte myndigheterna att det var dags att stoppa spektaklet.

Johan Erik Forsgren var född vid Övre Bergsgatan i Gävle 1816 och det berättas att han bara var nio år när han gick till sjöss som skeppsgosse. Efter att ha seglat på världshaven i många år gick han i land i Boston. Där kom han i kontakt med mormonerna och sommaren 1843 döptes han av ”äldsten” McGheen och blev medlem i The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.

Året därpå reste Forsgren till Nauvoo i Illinois för att lära känna rörelsens grundare Joseph Smith. Men bekantskapen kan inte ha varit så långvarig eftersom Smith mördades i juni samma år.

1847 slog sig mormonerna ner i Utah och grundade Salt Lake City där Forsgren blev en av de första invånarna. Han gifte sig med Sarah Bell Davis och fick tre barn med henne.
Efter några år beslöt sektens ledare att sända några missionärer till Europa. En av dessa var John Forsgren som fick i uppdrag att ta sig an Sverige.

Sommaren 1850 steg han i land i Gävle för första gången på arton år. Han togs emot av sin syster Christina och sin bror Peter som han omedelbart började preparera med den nya läran. Syskonen var kanske lite skeptiska till en början, men deras storebror lät ju så övertygande och sedan han med hjälp av böner och olja fått sin bror frisk från en svår lungsjukdom försvann deras tvivel. Peter Forsgren blev den första i hela Skandinavien som döptes enligt den mormonska ritualen och några veckor senare var det systerns tur.

Utanför sin egen familj hade Johan svårare att vinna anhängare. Han möttes av förundran och misstro och de enda som visade intresse för hans förehavanden var prästerskapet och polisen. Till slut tröttnade Forsgren på mothuggen och beslöt sig för att resa till Stockholm för att ”finna större tolerans hos myndigheterna och folket”.

Strax innan han skulle lämna Gävle fick han höra talas om ett antal familjer som låg i konflikt med svenska statskyrkan, och som befann sig i Gävle i väntan på att emigrera till Amerika. Det rörde sig antagligen om så kallade erikjansare från Hälsingland.
De föll direkt för Forsgrens locktoner och på sensommaren döpte han fjorton av emigranterna samt tre Gävlebor i en skogsbacke på Brynäs.

Redan nästa dag bildade Forsgren och hans nyfrälsta anhängare en församling av Jesu Kristi kyrka av sista dagarnas heliga och på eftermiddagen samma dag hölls ett nytt möte som samlade rätt mycket människor. Efter sin predikan greps Forsgren av stadsfiskalen och fördes bort ”under folkhopens gäckande hurrarop för fantasten”, som Norrlands-Posten uttryckte det.

Han förhördes samma kväll av kyrkoherde Nordström och dagen därpå ställdes han inför de världsliga myndigheterna i form av stadsfiskalen och borgmästaren. En läkare tillkallades för att undersöka om den anhållne behövde vård på sinnessjukhus, men beskedet blev att han hade väl reda på sig. Borgmästare Karl Erik Wahrenberg insåg snart att man knappast hade rätt att hålla Forsgren fängslad, men eftersom man heller inte var beredd att släppa honom fri, förpassades orosmakaren till Stockholm för vidare förhör.

På förslag av någon av prästerna gjorde man också en anteckning i hans amerikanska pass att han ”stört den allmänna friden genom predikande i magasin och bodar och å friluftsmöten” och att han ”döpt en del vuxna personer i sjön”.

Inte heller i Stockholm visste myndigheterna hur man skulle hantera den sällsamme predikanten. Han ställdes inför rätta men efter ingripande från amerikanska ambassaden släpptes han med en skarp uppmaning från domstolen att sluta med sina predikningar.

Tydligen bröt han mot förbudet för i september tvingades han lämna landet.
John Forsgren sattes på ett amerikanskt fartyg men steg i land redan i Helsingör där han omedelbart började predika. I Danmark hade man en mer liberal syn på religionsfrihet än i Sverige och han blev kvar där i två år.

1853 återvände han till USA som ledare för nära 300 skandinaviska emigranter, varav en tredjedel kom från Sverige. Bland de nya amerikanerna fanns hans båda syskon från Gävle.
Några år efter återkomsten till Utah förlorade Forsgren den tro som han så benhårt hållit fast vid trots alla motgångar. Han stöttes ut ur gemenskapen och slog sig ner i den kända vildavästersternmetropolen Carson City i Nevada. Möjligen återvände han sedan till den stad han varit med och grundat – men inte till sina gamla trosfränder. I mormonernas egna skrifter kan man nämligen läsa att John E Forsgren dog ”in obscurity” i Salt Lake City den 22 januari 1890.

Ulf Ivar Nilsson

Annons