Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hafsverk

/
  • fler frågor än svar. Under gårdagen presenterade HiG sin utredning rörande sin granskning av rekryteringen av kinesiska studenter. En utredning som bjuder på fler frågor än svar.

Kanske var förväntningarna på rapporten författad av MAQS Law Firm Advokatbyrå AB rörande HiG och de kinesiska studenterna orimligt höga. För en genomläsning av den gör det tyvärr svårt att komma till någon annan slutsats än att det handlar om ett hafsverk.

Annons

Hade det 9 sidiga dokumentet lämnats in på en av landets juristutbildningar under rubriken ”Promemoria” är det ytterst tveksamt om den blivit godkänd. För läsningen bjuder på fler frågor än svar. MAQS Law Firm misslyckas dessutom med något alla landets jurister får lära sig redan under grundutbildning. Att slutsatser och påståenden alltid, alltid, alltid måste vara underbyggda med fakta.

Men när Högskolan låter MAQS Law Firm Advokatbyrå AB granska den egna verksamheten får ett hafsverk betyget godkänt och blir till en friskrivning av HiG. Och det riktigt intressanta med promemorian är att den inte ens avhandlar de uppgifter som framkommit i Arbetarbladets granskning av Högskolan i Gävle.

Bristerna i promemorian är pinsamt uppenbara. Vilka som intervjuats, hur många firman talat med, hur de verifierat de i promemorian angivna uppgifterna framgår exempelvis över huvud taget inte. Och osäkerheten är påtaglig på punkt efter punkt:

Formuleringen ”det är inte troligt” utgör ett antagande. Vad antagandet baserar sig på mer än rapportförfattarnas egna spekulationer på området framgår inte. Vilket gör antagandet ovidkommande och fullkomligt ointressant.

Det borde knappast ha varit en omöjlighet att få fram så grundläggande information rörande universitet som trots allt ingått partnerskapsavtal med HIG.

Allvarligt talat. Framstår det inte som något underligt att viktiga handlingar transporteras till ambassaden av en person som över huvud taget inte har koppling till vare sig HiG eller partnerskapsuniversiteten?

MAQS Law Firm verkar inte heller tycka att det är särskilt viktigt att grundligt gå igenom allt avgörande material på området. Hur kan MAQS Law Firm veta att informationen är snarlik om någon fullständig översättning ej genomförts? Vad innebär för övrigt att informationen är snarlik? Vilka skillnader finns mellan den kinesiska versionen och den engelska versionen? Vem har för övrigt översatt den kinesiska sidan för MAQS räkning?. Något svar på detta erbjuds inte i promemorian.

Vad MAQS skriver här är att de egentligen inte har en aning om någon student kommit till HiG genom en agent.

Mer läsning

Annons