Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Har de hållit vad de lovade?

Socialdemokraterna och Centern höll vallöftet om att behålla alla byskolor.

Sämre gick det med gymnasiebehörigheten, tryggheten och barntätheten i förskolan. Med maten kom partierna halvvägs.

Arbetarbladet har tittat närmare på vad S och C sade inför kommunvalet 2006 och vad de sedan gjorde när de väl fick makten.

Annons

1 ”Alla äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg.”

Facit: 30 personer köar i dag för en plats på särskilt boende. Det är en halvering jämfört med hur det såg ut 2007. Tre personer som behöver demensboende har köat längre tid än av Socialstyrelsen rekommenderade tre månader. Gert Larsson, demensföreningens ordförande: ”Vallöftet är inte infriat. Det är bra kvalité på bostäderna men det är för få som får chansen att komma in. Mörkertalet är stort när det gäller dementa. Efter de neddragningar som gjorts är bemanningen också för dålig”.

Peter Kärnström, kommunalråd: ”Köerna har minskat och vi är på rätt väg”.

2 ”Vi vill skapa ett levande och aktivt centrum där människorna känner sig trygga och säkra.”

Facit: Så sent som i juli krävde centrumhandlarna patrullerande närpoliser eftersom både invånare och butikspersonal kände sig otrygga. Föreningen Marknadsplats Sandviken skrev: ”Vi behöver en ordningspolis som kan göra något åt missbrukarna som stör”.

Peter Kärnström: ”Så länge som folk upplever att de är otrygga i centrum har vi inte nått målet. Det är en central fråga att jobba vidare med tillsammans med polisen”.

3 ”Tillgång till Storsjön ska vara en möjlighet för alla medborgare.”

Facit: Mer än hälften av stränderna är exploaterade. Många sjönära fritidshus på bland annat sträckan Sandviken-Årsunda har omvandlats till permanentboende.

Peter Kärnström: ”När vi sålde Strandbaden var vi noga med att stycka av strandområdet för att säkerställa allmänhetens tillgång till stranden. Bara några enstaka hus nära sjön är byggda på nya tomter. Men visst hade vi kunnat ha fler stråk ned till Storsjön”.

4 ”Högst 15 barn i förskolans småbarnsgrupper och 20 i syskongrupperna.”

Facit: I dag är det 14–15 barn i småbarnsgrupperna och 20–24 i syskongrupperna.

Peter Kärnström: ”I en period med stor inflyttning har vi prioriterat att alla ska få plats framför gruppernas storlek. Därför har vi inte nått ända fram”.

5 ”Alla elever som lämnar grundskolan ska ha kunskaper som ger gymnasie- behörighet”.

Facit: Ett stort misslyckande.

Bara 80 procent av eleverna som slutade nian i år var gymnasiebehöriga.

Peter Kärnström: ”Vi har satsat på skolan när vi gjort budget. Men det är inte bara en resursfråga. Det handlar också om arbetssätt.”

6 ”Korta beslutsvägar utan byråkrati, förenklade regler för företagare. Näringslivsorganisationen ska fungera som mötesplats företagare-kommun.”

Facit: Företagarnas ordförande Ann-Louise Kleen: ”Sandvikens kommun har kommit långt med direktupphandling. Det är bra. Men det finns jättemånga områden kvar att jobba vidare med. Själv är jag otålig och tycker att det borde ha gått fortare och blivit bättre”.

Peter Kärnström: ”Vi är på god väg men jag tycker också att det hade kunnat gå fortare. Vi får jobba vidare tillsammans med företagarna”.

Mer läsning

Annons