Annons
Vidare till arbetarbladet.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Har inte alla föräldrar rätt att välja skola?

Det finns hittills endast en fristående särskola i Gävle kommun. Det innebär för skolans del att vara konstant motarbetad av tjänstemän och skolpolitiker. Detta strider mot regeringsformen, 1 kap 9 §; där det är lagstadgat att tjänstemän ska vara sakliga och opartiska. Förhållandet i Gävle kommun är det motsatta.

Vidare strider detta emot förvaltningslagen till exempel 4-7 §§; där serviceskyldigheten beskrivs. Vägledning, upplysning och hjälp ska ske enkelt och snabbt för den enskilde som tar kontakt. Förhållandet är det motsatta.

En aktuell fråga nu är rätten till skolskjuts för elever med funktionsnedsättningar och/eller utvecklingsstörning (elever som inte har möjlighet att ta sig till skolan på egen hand).

I dagsläget försvårar kommunen för vårdnadshavare till alla dessa elever i kommunen, vilket har haft stor inverkan på elevernas mående och föräldrars förtvivlan.

Kommunerna ska anordna skolskjuts för de här eleverna enligt kap 11 39§. Kommunen kan ”slippa” om det innebär merkostnad eller organisationssvårigheter, vilket är det Gävle kommun hävdar. Fritids är ingen obligatorisk verksamhet vilket de som har skrivit skollagen missat när de skrev detta.

Därför kan kommunen även undvika att bekosta skolskjuts för fritidsverksamheten. Kommunen hävdar att det blir en merkostnad att anordna skolskjuts för eleverna på den hittills enda fristående särskolan och fritids.

De har också upphört att anordna skolskjuts till korttidsboende (lagstadgade LSS-insatser) för dessa barn och elever.

Merkostnadsargumentet är ett svepskäl. I själva verket är det ytterligare ett sätt att göra det svårare för elever, föräldrar och anhöriga som har barn med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Det betyder att Gävle kommun hindrar alla föräldrar att få möjlighet att använda sig av lagen om fria skolval. Vi vädjar till er i Gävle kommun att vara ärliga. Säg i stället det ni vill, tänker och agerar efter! Gå ut offentligt med er politik och policy och säg: Alla ni föräldrar som har barn med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar ni har inte rätt att välja skola. I synnerhet inte ni föräldrar till barn med utvecklingsstörning!

Vi har skrivit till bland annat förvaltningschefen Frank Stoor, utbildningsnämndens ordförande Martin Vadelius, där vi uttryckt vår åsikt om att det vore rimligt med skadestånd till de utsatta eleverna, för de stora rutinförändringarna och traumatiska upplevelser som Gävle kommuns beslut att neka skolskjuts inneburit.

Alla elever i Sverige har skolplikt (= rätt till utbildning) enligt SFS, Skollagen 7 kap. Om de eleverna vi talar om inte kan ta sig till skolan, vilket de inte har möjlighet till på egen hand, ska kommunerna anordna skolskjuts för elever med funktionsnedsättningar. Detta innebär att Gävle kommun stänger ute dessa elever från den lagstadgade rättigheten!

Vi vädjar till er ansvariga på Gävle kommun om förståelse för att föräldrar till barn med utvecklingsstörning och funktionsnedsättning har tillräckligt mycket i sin vardag för att få den att fungera, utan negativ särbehandling från sin hemkommun!

”Barn ska inte sorteras, de ska ges möjlighet och förutsättningar att få gå i en skola som passar dem”, säger Claes Nyberg, vd i Friskolornas Riksförbud.

Byt policy och arbeta för att värna om likvärdighet, demokrati, delaktighet, valmöjlighet, mångfald och bli den kommun som har de bästa verksamheterna och servicen för alla kommunmedlemmar inklusive personer med funktionsnedsättningar!

Selmaskolan med föräldrar

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare