Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hedra brottsoffer med eftertanke och omtanke

Annons

I över tio år har Internationella Brottsofferdagen anordnats den 22 februari för att sätta fokus på människor som drabbats av brott. Bakom varje tidningsnotis och rubrik om brott och våld finns många människor som lever med ärr. Idag kan vi stötta och hedra inte bara dem som lever utan också de brottsoffer som inte överlevt.

RAV, riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade, uppmärksammar Brottsofferdagen med ljusmanifestationer på flera håll, bland annat i Gävle, Malmö och Göteborg. Genom att tända marschaller vill vi manifestera för ett tryggare samhälle utan våld och visa omtanke för dem som drabbats.


Ett samhälle utan våld kan tyckas vara en utopi, men om vi inte kämpar för det, har vi heller inte försökt. Om vi inte stöttar brottsoffer, blundar vi för att våldet faktiskt kan drabba oss alla. Låt oss istället vara medmänniskor, som vill förebygga våld, och som vill lyssna på och stötta dem som drabbats av brott.

I samtal och debatter med brottsoffer framgår det ofta att man saknar stöd och hjälp inte bara för att ta sig igenom det som hänt utan också för att orka leva med det resten av livet. Att drabbas av brott är en djup kränkning som lämnar spår. Ärr som kanske inte syns på utsidan men som känns och tär inombords, en kränkning och en kamp som i många fall kan vara livslång.


Den störda tryggheten för en brottsutsatt person kan också leda till bristande förtroende för samhället och andra människor. Därför är det oerhört viktigt att hjälpa brottsoffer att hitta ett förhållningssätt så att han eller hon kan gå vidare på sitt sätt och i sin takt. Denna hjälp kan bland annat bestå av samtalsstöd, fysiska aktiviteter och gemenskap med andra drabbade.

För att hjälpen ska vara så bra och individuell som möjligt krävs det god samverkan från alla håll i samhället. Det gäller att instanser såsom polis, sjukvård, socialtjänst, jourer, skola och försäkringskassa har en god dialog och den enskilda individen i fokus. Alla sorgeprocesser och bearbetningsfaser ser olika ut från person till person. Därför räcker inte bara färdiga mallar.

Lyhördhet, flexibilitet och en stor portion medmänsklighet och omtanke behövs från alla som kommer i kontakt med brottsoffer. Detta gäller oavsett om det är myndighetspersoner, föreningsrepresentanter, journalister eller vanliga vänner och grannar.

I många fall handlar inte offrens kamp om att endast gå vidare utan också om att kämpa för att till exempel få en ekonomisk och juridisk upprättelse. Även här behöver enskilda brottsoffer få mer stöd, hjälp och vägledning. Många ideella föreningar gör behjärtansvärda insatser men samhällsinsatsen från myndigheter är många gånger långt ifrån tillräcklig.

Internationella Brottsofferdagen är en dag som påminner oss alla om det våld som finns i vårt samhälle. Brott som aldrig borde ske men som trots allt inträffar igen och igen och igen. Brottsoffren glömmer aldrig men för allmänheten rullar allting vidare så snart vardagen infunnit sig. Låt oss alla stanna upp – åtminstone i dag.

I RAV tänker vi extra mycket på de brottsoffer som berövats livet på grund av det våld de blivit utsatta för. Inte minst tänker vi på alla anhöriga och andra närstående som lämnats i en livslång sorg och saknad.

Brottsofferdagen är ett bra tillfälle till eftertanke för oss alla. Det är en bra dag att minnas, hedra och samla kraft inför morgondagens brottsförebyggande men också brottsofferstödjande insatser.

Yamile Lindgren
Tf ordförande i RAV
www.rav.se

Mer läsning

Annons