Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hela havet stormar

Annons

Har du hört talas om Ansvarskommittén och slutbetänkandet ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”?

Förmodligen inte. Få har. Trots att kommittéarbetet resulterade i förslag som kan komma att bli en av de största organisatoriska förändringarna av Sverige i modern tid.

Ansvarskommittén fick i uppdrag att teckna en bild av de utmaningar Sverige står inför i framtiden och föreslå organisatoriska lösningar.

Behovet finns onekligen. Sverige är ett glest befolkat land med en demografisk utveckling som kommer att innebära att allt färre skall försörja allt fler i framtiden. Vi kommer att tvingas tänka om och tänka nytt för att kunna upprätthålla vårt gemensamt finansierade välfärdssamhälle. Och därför tillsattes Ansvarskommittén.

Ansvarskommittén uppdrag var att fundera kring staten, landstingen och kommunerna och ansvarsfördelningen dem emellan.

Och vad man kom fram till var att Sverige borde indelas i mellan 6–9 län och regionkommuner som skall ansvara för bland annat sjukvården och dess resurser.

I betänkandet sades det att medborgarperspektivet var särskilt viktigt att väga in i bedömningarna.

Större organisatoriska enheter ansågs krävas för att kunna hantera de utmaningar som väntar de kommande decennierna. Något precist indelningsförslag av landet lämnades aldrig. Det skulle i stället utformas i en dialog mellan stat, landsting och kommuner.

Och det har landets politiker tagit fasta på. Även om regeringen ännu inte lämnat besked om det ens kommer att bli någon indelning.

Sedan betänkandet levererades har det runt om i landet pågått en febril politisk aktivitet rätt lik leken hela havet stormar, där det gäller att inte bli utan stol.

2011 kan beslut komma att fattas om att bilda regionkommuner. Och då gäller det att ha en stol att sitta på. Gävleborg har beslutat sig för att leka med Dalarna, Uppsala och Örebro. Kanske även med Värmland och Västmanland. Men de har inte lämnat besked om de vill vara med oss ännu.

Så Sverige håller alltså på att styckas upp organisatoriskt. För att spara resurser och effektivisera administration, sjukvård och regional utveckling genom samordning. Och den bästa lösningen anses vara storskalighet.

De administrativa fördelarna tycks vara uppenbara. Men hur kommer förslagen om indelning egentligen påverka medborgarnas inflytande? Hur kommer beslutsprocesserna påverkas? Kommer de större organisatoriska enheterna verkligen bättre tillgodose våra behov och förbättra vården? Det finns det naturligtvis idag bara kvalificerade gissningar om.

Däremot kan det konstateras att våra politiker från höger till vänster är i det närmsta rörande överens om att den nya storskaliga, indelningen av Sverige är både nödvändig och ypperlig.

Mer läsning

Annons